Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn sääntely

Tomi Voutilainen, Evgeniya Kurvinen
'
- +
Hinta 109,00 €
Saatavuus Ennakkotilattavissa. Tuote ilmestyy 24.8.2024 ja toimitetaan sen jälkeen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen edellyttää potilas- ja asiakastietojen käsittelyä. Terveydentilaa koskevat tiedot ja sosiaalihuollon palvelujen käyttö kuuluvat yksityiselämän suojan ydinalueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn ja tiedonhallintaan liittyvä sääntely on runsasta, vaikeaselkoista ja tulkinnanvaraista. Kuitenkin potilas- ja asiakastietojen käsittelyä koskevan sääntelyn tunteminen on jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus. Potilas- ja asiakastietojen käsittelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on hyvän palvelun, potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä oikeusturvan edistäminen.

Teoksessa luodaan kattava ja jäsennelty kuvaus potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn kohdistuvasta sääntelystä sekä tulkinnoista. Teoksessa on huomioitu viimeisimmät potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn liittyvät lainsäädäntömuutokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus pääpiirteittäin. Teos sopii käsi- ja oppikirjaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä alan opiskelijoille.

Julkaisuvuosi 2024
ISBN 978-952-14-4414-2
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2024
Sivumäärä 300
Kirjailijat Voutilainen, Tomi (Kirjoittaja)
Kurvinen, Evgeniya (Kirjoittaja)
Aihealueet Kaikki kirjat
Juridiikka
Julkisoikeus
Tulossa

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua