Yleinen hallinto-oikeus

Olli Mäenpää
Sidottu
129,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Yleinen hallinto-oikeus pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin peruskysymyksiin. Mitkä yleiset säännöt ja periaatteet ohjaavat julkisen vallan käyttöä viranomaisen toiminnassa? Miten julkista valtaa voidaan käyttää ja kuka siitä vastaa? Kuinka määräytyvät julkisen ja yksityisen suhteet? Miten hallinnon ja oikeuden vuorovaikutuksen peruselementit toimivat käytännössä, kun julkisia tehtäviä yhtäältä ulkoistetaan ja viranomaisten toimivalta toisaalta vahvistuu?

Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat. Kirjassa käsitellään hallintotoiminnan perusasioita, kuten julkisen vallan käyttöä, viranomaisen toimivaltaa, julkisuutta, virkavastuuta, hallinnon oikeussuhteita ja oikeusturvaa. Yleiset opit tuovat käytännön juristille laadullisen lisän, joka ei käy ilmi pelkästään lakitekstiä lukemalla.

Yleinen hallinto-oikeus on oikeudellinen yleisavain viranomaistoiminnan ytimeen ja julkisen vallan käytön oikeudellisiin perusteisiin. Se avaa julkishallinnon yleisiä puitteita ja auttaa ymmärtämään viranomaisten toiminnan mahdollisuuksia.
Teokselle on tarvetta julkishallinnossa ja yliopisto-opetuksessa. Yleisellä hallinto-oikeudella on merkitystä yhteiskunnassa laajemminkin, kun hallintotehtäviä ulkoistetaan sote-uudistuksen myötä ja toisaalta viranomaisten toimivalta vahvistuu.

Olli Mäenpää työskentelee hallinto-oikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina, Kansainvälisen talousoikeuden instituutin johtajana, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenenä, tuomarina korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohtajana, Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan valvontaelimen jäsenenä ja Varsinaissuomalaisen osakunnan inspehtorina.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-3200-2
978-952-14-3200-2 143200
Yleinen hallinto-oikeus
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2017
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-3200-2
Sivumäärä
484
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Olli Mäenpää
Tämä kirja on
Sidottu