Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Yleinen hallinto-oikeus

Olli Mäenpää
'
- +
Hinta 129,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Yleinen hallinto-oikeus pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin peruskysymyksiin. Mitkä yleiset säännöt ja periaatteet ohjaavat julkisen vallan käyttöä viranomaisen toiminnassa? Miten julkista valtaa voidaan käyttää ja kuka siitä vastaa? Kuinka määräytyvät julkisen ja yksityisen suhteet? Miten hallinnon ja oikeuden vuorovaikutuksen peruselementit toimivat käytännössä, kun julkisia tehtäviä yhtäältä ulkoistetaan ja viranomaisten toimivalta toisaalta vahvistuu?

Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat. Kirjassa käsitellään hallintotoiminnan perusasioita, kuten julkisen vallan käyttöä, viranomaisen toimivaltaa, julkisuutta, virkavastuuta, hallinnon oikeussuhteita ja oikeusturvaa. Yleiset opit tuovat käytännön juristille laadullisen lisän, joka ei käy ilmi pelkästään lakitekstiä lukemalla.

Yleinen hallinto-oikeus on oikeudellinen yleisavain viranomaistoiminnan ytimeen ja julkisen vallan käytön oikeudellisiin perusteisiin. Se avaa julkishallinnon yleisiä puitteita ja auttaa ymmärtämään viranomaisten toiminnan mahdollisuuksia.
Teokselle on tarvetta julkishallinnossa ja yliopisto-opetuksessa. Yleisellä hallinto-oikeudella on merkitystä yhteiskunnassa laajemminkin, kun hallintotehtäviä ulkoistetaan sote-uudistuksen myötä ja toisaalta viranomaisten toimivalta vahvistuu.

Olli Mäenpää työskentelee hallinto-oikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina, Kansainvälisen talousoikeuden instituutin johtajana, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenenä, tuomarina korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohtajana, Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan valvontaelimen jäsenenä ja Varsinaissuomalaisen osakunnan inspehtorina.

Julkaisuvuosi 2017
ISBN 978-952-14-3200-2
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2017
Sivumäärä 466
Kirjailijat Mäenpää, Olli (Kirjoittaja)
Aihealueet Juridiikka
Kaikki kirjat
Julkisoikeus

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua