Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Verotusmenettely ja muutoksenhaku

Timo Räbinä
'
- +
Hinta 107,00 € 129,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Verotusmenettely ja muutoksenhaku on erityisesti veroalan asiantuntijoiden käyttöön tarkoitettu käsikirja.

Teoksessa selvitetään verotusmenettelyn ja verotusta koskevan muutoksenhaun kysymyksiä, kuten verotuksessa noudatettavia hyvän hallinnon periaatteita, ennakkoratkaisuja, ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuutta, verotuksen toimittamista ja sen muuttamista sekä verojen perintää ja veroprosessia. Kirjassa käsitellään kattavasti kaikkien niiden verolajien menettelykysymykset, jotka nykyisin kuuluvat Verohallinnon tehtäväalaan. Näitä ovat muun ohella tulo-, perintö- ja lahja-, kiinteistö- ja autoverotus sekä varainsiirto-, arvonlisä- ja valmisteverotus.

Tässä uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuosina 2017-2020 toteutettu laaja nelivaiheinen menettelysäännösten kokonaisuudistus. Keskeiset tarkastelun kohteena olevat lait ovat verotusmenettelystä annettu laki ja vastaava oma-aloitteisia veroja koskeva menettelylaki. Teoksen muutoksenhakua koskevissa osissa on otettu huomioon myös vuoden 2020 alusta voimaan tullut uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.

Julkaisuvuosi 2022
ISBN 978-952-14-4024-3
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 8. uud. p, 2022
Sivumäärä 1627
Kirjailijat Räbinä, Timo (Kirjoittaja)
Aihealueet Verotus
Kaikki kirjat
Juridiikka
Tarjoukset

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua