Sammio
Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Verotusmenettely ja muutoksenhaku

Timo Räbinä
Verotusmenettely ja muutoksenhaku on erityisesti veroalan asiantuntijoiden käyttöön tarkoitettu käsikirja.

Teoksessa selvitetään verotusmenettelyn ja verotusta koskevan muutoksenhaun kysymyksiä, kuten verotuksessa noudatettavia hyvän hallinnon periaatteita, ennakkoratkaisuja, ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuutta, verotuksen toimittamista ja sen muuttamista sekä verojen perintää ja veroprosessia. Kirjassa käsitellään kattavasti kaikkien niiden verolajien menettelykysymykset, jotka nykyisin kuuluvat Verohallinnon tehtäväalaan. Näitä ovat muun ohella tulo-, perintö- ja lahja-, kiinteistö- ja autoverotus sekä varainsiirto-, arvonlisä- ja valmisteverotus.

Tässä uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuosina 2017-2020 toteutettu laaja nelivaiheinen menettelysäännösten kokonaisuudistus. Keskeiset tarkastelun kohteena olevat lait ovat verotusmenettelystä annettu laki ja vastaava oma-aloitteisia veroja koskeva menettelylaki. Teoksen muutoksenhakua koskevissa osissa on otettu huomioon myös vuoden 2020 alusta voimaan tullut uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.

Julkaisuvuosi 2022
ISBN 978-952-14-4024-3
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 8. uud. p, 2022
Sivumäärä 1627
Kirjailijat Räbinä, Timo (Kirjoittaja)
Aihealueet Verotus
Kaikki kirjat
Juridiikka
Uutuudet
Uutuus
Hinta 129,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua