Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Väärinkäytökset yrityksissä

Estä, havaitse, korjaa

Jarkko Sihvonen, Leea Uusi-Hautamaa
'
- +
Hinta 87,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Väärinkäytökset yrityksissä sisältää nykyaikaisen yleisesityksen väärinkäytösten ennalta estämiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen. Teoksessa valotetaan tätä laajaa kokonaisuutta käytännönläheisesti case-esimerkein ja annetaan yleiskuva siitä, millaisia aihekokonaisuuksia näihin kolmeen teemaan liittyy.

Teoksessa ei käsitellä pelkästään rikoksia, vaan käsittelyssä on omaksuttu laajempi näkökulma väärinkäytösten ymmärtämiseen. Väärinkäytöksestä on kyse myös esimerkiksi silloin, kun yksilö toimii vastoin yrityksen eettisiä periaatteita. Kyse on siis myös yrityskulttuuriin ja eettisiin näkökulmiin liittyvistä asioista. Teoksessa pyritään tuomaan esiin myös väärinkäytöksen keskiössä oleva ihminen, jonka moraaliset ja rationaaliseen päätöksentekokykyyn liittyvät valinnat vaikuttavat erilaisten väärinkäytösten esiintymiseen.

Väärinkäytökset ja niihin tiiviisti sidoksissa olevat aihealueet, kuten sisäinen valvonta, kontrollit, yrityskulttuuri ja eettiset näkökohdat, ovat yhä ajankohtaisempia aiheita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kirja on tarkoitettu erityisesti lukijoille, jotka haluavat saada yleiskäsityksen siitä, millaisia aihekokonaisuuksia, näkökohtia ja yleisiä haasteita väärinkäytöksiin liittyy. Teos soveltuu myös väärinkäytösten parissa työskenteleville ja aihetta opiskeleville henkilöille.

Julkaisuvuosi 2019
ISBN 978-952-14-3303-0
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2019
Sivumäärä 179
Kirjailijat Sihvonen, Jarkko (Kirjoittaja)
Uusi-Hautamaa, Leea (Kirjoittaja)
Aihealueet Yritykset ja yhteisöt
Kaikki kirjat
Juridiikka
Taloushallinto

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua