Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Tilintarkastuslain kommentaari​

Tilintarkastus ja kestävyysraportoinnin varmennus​

Pasi Horsmanheimo, Timo Kaisanlahti, Maj-Lis Steiner
'
- +
Hinta 131,00 €
Saatavuus Ennakkotilattavissa. Tuote ilmestyy 15.12.2024 ja toimitetaan sen jälkeen.
Tilintarkastuslakia on uudistettu olennaisesti pörssiyhtiöiden ja muita suuryrityksiä koskevien uusien kestävyysraportointivelvoitteiden voimaansaattamiseksi. Tilintarkastajalle on säädetty erityinen tehtävä kestävyysraportoinnin varmennuksessa, joka eroaa lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Näillä uusilla säännöksillä on merkitystä myös yrityksen ja sen johdon vastuulle. Tässä perusteellisessa lakikommentaarissa käsitellään niin tilintarkastuksen kuin kestävyysraportoinnin varmennuksen oikeusperustaa talouden ja juridiikan ammattilaisen käytännön näkökulmasta. Teoksessa perehdytään säädöstekstin ohella säännösten merkitykseen, niiden soveltamiseen sekä yhteenkuuluvuuteen muiden säännösten kanssa.​

Teoksessa lukijaa perehdytetään tilintarkastuslain sekä EU:n tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmennusta koskevan sääntelyn keskeisiin kohtiin ja kommentoidaan niiden soveltamista. Säännöksistä ei useissa kohdin ole tulkinta- eikä soveltamiskäytäntöä, jolloin sanamuoto, tarkoitus ja liitynnät muihin säännöksiin ovat olennaisia soveltamiselle.​

Pasi Horsmanheimon (VT, LL.M.), Timo Kaisanlahden (KTM, OTT) ja Maj-Lis Steinerin (dosentti, KTT, KHT) kirjoittama teos on laadittu tilintarkastuslain systematiikan mukaisesti. Käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa tilintarkastusvelvollisuus, tilintarkastuksen sisältö, tilintarkastajan raportointi ja riippumattomuus, kestävyysraportoinnin varmennus, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien hyväksyminen ja valvonta sekä seuraamukset ja vastuut.

Julkaisuvuosi 2024
ISBN 978-952-14-5160-7
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 3. p, 2024
Sivumäärä 750
Kirjailijat Horsmanheimo, Pasi (Kirjoittaja)
Kaisanlahti, Timo (Kirjoittaja)
Steiner, Maj-Lis (Kirjoittaja)
Aihealueet Kaikki kirjat
Tulossa
Juridiikka
Taloushallinto
Kirjanpito, taloushallinto ja verotus

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua