Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Tiedustelumenetelmät

Mikael Lohse, Marko Meriniemi, Kosti Honkanen
'
- +
Hinta 125,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Mistä uhkista saadaan hankkia tietoa ja milloin tiedustelutieto kuuluu rikostorjuntaviranomaisille? Entä mitä menetelmiä tiedustelussa on lupa käyttää ja miten tiedustelun kohteen oikeusturva on järjestetty? Muun muassa näitä tiedustelun kohteita, tiedonhankintaa ja yksilön oikeusasemaa koskevia teemoja käsitellään teoksessa Tiedustelumenetelmät.

Tiedustelumenetelmien käyttö on tiedusteluprosessin oikeudellisesti latautunein vaihe. Siviili- ja sotilastiedustelussa käytetään kummassakin yli kahtakymmentä tiedustelumenetelmää, jotka voidaan jäsentää avointen lähteiden tiedustelun, signaalitiedustelun, teletiedustelun, henkilötiedustelun ja teknisen tiedustelun sekä jäljentämisen ja paikka- ja olosuhdetiedustelun lajeihin.
Teoksessa jokaisesta tiedustelumenetelmästä esitellään juuri sitä koskevat käyttöedellytykset ja -rajoitukset sekä päätöksentekomenettely. Esitystä havainnollistetaan tyyppiesimerkeillä ja muun ohella menetelmäkonkurrenssia koskevilla soveltamisohjeilla. Tarkastelu ulotetaan myös tiedustelun suojaamiseen ja sen tekijöiden turvaamiseen, joka on usein erottamaton osa tiedustelumenetelmän käyttöä.

Teos palvelee tiedusteluviranomaisia, tiedustelumenetelmien käytöstä päättäviä tuomareita ja tiedustelutoiminnan laillisuusvalvojia. Kirja soveltuu oppikirjakäyttöön ja siitä on hyötyä myös poliisille.

Julkaisuvuosi 2019
ISBN 978-952-14-3545-4
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2. p, 2022
Sivumäärä 285
Kirjailijat Lohse, Mikael (Kirjoittaja)
Meriniemi, Marko (Kirjoittaja)
Honkanen, Kosti (Kirjoittaja)
Aihealueet Kaikki kirjat
Juridiikka
Julkisoikeus

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua