Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Rikosasianajajan käsikirja

Markku Fredman
'
- +
Hinta 150,00 €
Saatavuus Heti ladattavissa
Rikosjuttuja hoitaville lakimiehille tarkoitettu juridinen mutta käytännönläheinen ja kattava esitys asianajajan tehtävistä ja roolista rikosprosessin alusta lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanoon niin rikoksen uhrin kuin syytetynkin näkökulmasta. Kirja keskittyy asianajajan päätyöhön: juttujen hoitamiseen. Pääpaino on jutun hoitamista koskevissa oikeussäännöissä. Esillä ovat myös rikosasianajajan yhteiskunnallinen rooli ja ihmisoikeusvelvoitteiden asianajajille asettamat vaatimukset sekä julkista oikeusapua ja puolustusta koskevat säädökset.

Uudistetussa painoksessa on huomioitu muun muassa oikeudenkäymiskaaren todistelu-uudistus ja syyteneuvottelu. Teokseen on lisätty keskeistä oikeuskäytäntöä erityisesti edellisen painoksen jälkeen voimaan tulleiden lupalakimieslain sekä esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamisen osalta.

Mukana myös:
* kuinka laadin hyvän valituskirjelmän tai korvausvaatimukset?
* luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat lait
* hyvä asianajotapa
* EU:n rikosprosessia koskevat direktiivit
* asianajajan ilmaisunvapaus ja tiedonsaantioikeudet
* oikeudenkäyntiavustajien valvonta
* itsekriminointisuoja
* hyödyntämiskiellot ja ainoan ja ratkaisevan näytön ongelmat
* alaikäisen edunvalvonta rikosprosessissa
* rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
* vangin siirto, karkottaminen, armahdus.

Julkaisuvuosi 2021
ISBN 978-952-14-4338-1
Kustantaja Alma Talent
Formaatti E-kirja, EPUB
Painos 2. uud. p, 2021
Sivumäärä 1000
Kirjailijat Fredman, Markku (Kirjoittaja)
Aihealueet Kaikki kirjat
Juridiikka
Rikos- ja prosessioikeus
E- ja äänikirjat
Kovakantinen kirja
Hinta 169,00 €

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua