Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Pesänjakaja

Pertti Välimäki
'
- +
Hinta 149,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Jos osalliset ovat eri mieltä perinnönjaon, osituksen ja avoliittoerottelun toimittamisesta, eikä riitakysymyksistä päästä sovintoon, asian ratkaisee ”ensimmäisenä asteena” tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Jakajan toimitus on yksityinen menettely, joka on periaatteessa vapaamuotoista, mutta jossa on tapana noudattaa soveltuvin osin siviiliprosessin sääntöjä ja periaatteita. Pesänjakajan toimituspäätös ratkaisee osallisten väliset riidat samaan tapaan kuin tuomioistuimen ratkaisu, vaikka se ei olekaan välittömästi täytäntöönpantavissa.

Tämän lainopillisen tutkimuksen pääaiheena on pesänjakajan toimivalta ja toimimisvelvollisuus perinnönjaossa, osituksessa ja avoliittoerottelussa. Kirjan sivuteema koskee siviiliprosessin sääntöjen ja periaatteiden soveltuvuutta toimitusmenettelyssä. Paljon huomiota saavat myös tuomioistuimen tehtävät toimitusta vireillepantaessa, pesänjakajaa valittaessa, omaisuuden myyntimääräystä annettaessa ja toimituksen moitetta ratkaistaessa.

Kirjoittajalla on pitkäaikaista kokemusta jakajan tehtävistä. Lisäksi hän on päässyt tuomarin työssään pohtimaan jakajan asemaa ja toimitusmenettelyä myös tuomioistuimen näkökulmasta. Näistä syistä kirjassa käsiteltävien kysymysten käsittely on ensi sijassa käytännöllistä, mutta jonkin verran on kiinnitetty huomiota myös teoreettisiin näkökohtiin.

Kirjaa kirjoitettaessa sen lukijana on kuviteltu olevan pesänjakaja, toimituksessa osallista avustava juristi ja tuomari.

Julkaisuvuosi 2021
ISBN 978-952-14-3197-5
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2021
Sivumäärä 681
Kirjailijat Välimäki, Pertti (Kirjoittaja)
Aihealueet Kaikki kirjat
Juridiikka
Henkilö, perhe ja perintö

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua