Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Obligationsrätt

Olli Norros
'
- +
Hinta 98,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Obligationsrätten kan definieras som ett rättsområde som analyserar skuldförhållanden och andra förhållanden som innebär förpliktelser. Förpliktelser grundar sig oftast på avtal, men kan också grunda sig på lag, t.ex. på lagstiftning om skadeståndsansvar.

Boken Obligationsrätt är en heltäckande vetenskaplig framställning av obligationsrättens allmänna läror enligt finsk rätt. Boken innehåller även omfattande referenser till svensk och annan nordisk rätt samt till internationella principsamlingar. Bland de ämnen som behandlas kan nämnas följande: Hur innehållet i en förpliktelse bestäms - Återbäring av obehörig vinst - Uppfyllelsetiden för en förpliktelse - Ränta på penningfordran - Förpliktelser med flera gäldenärer eller borgenärer - Byte av borgenär eller gäldenär - Regressrätt - Kvittning av fordran - Preskription.

Julkaisuvuosi 2018
ISBN 978-952-14-2288-1
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2018
Sivumäärä 782
Kirjailijat Norros, Olli (Kirjoittaja)
Aihealueet Kaikki kirjat
Juridiikka
Sopimukset ja velkasuhteet

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua