Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Julkisuusperiaate ja Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen -paketti

Olli Mäenpää, Tarja Krakau, Saija Haapalehto
'
- +
Hinta 199,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Paketti sisältää Julkisuusperiaate (ilm. lokakuu 2020) & Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen (ilm. joulukuu 2020) -kirjat yhteishintaan 199 €.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat yleensä julkisia, ellei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Mitä ovat ne välttämättömät syyt, joiden perusteella joidenkin asiakirjojen julkisuutta rajoitetaan lailla? Millä perusteilla asiakirjoista on oikeus saada tietoa? Mitä rajoituksia tietosuoja-asetus asettaa rekisterinpitäjille henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen?

Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen
Tarja Krakau, Saija Haapalehto

Teoksessa käydään monipuolisesti ja esimerkkien valossa läpi julkisuuslain tietopyyntöjen ja tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen tarkastuspyyntöjen käsittelyä ja niihin vastaamista. Mitä tietoja jokaisella on oikeus viranomaiselta saada? Milloin on kysymys tutkimuksellisista tarkoituksista? Poikkeaako toimittajien tiedonsaantioikeus muiden tahojen tiedonsaantioikeudesta? Kenellä on oikeus saada salassapidettäviä tietoja?

Tietopyynnön esittäjä voi pyytää tietoja hyvin monessa eri roolissa, kuten asianosaisena, lapsen huoltajana, henkilötietojen tarkastajana, kunnan luottamushenkilönä, tiedotusvälineen edustajana tai tutkijana. Kirjassa käydään läpi, mitä sääntöjä missäkin tilanteessa noudatetaan.

2020, 342 sivua

Julkisuusperiaate
Olli Mäenpää

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteutumiseen ja joka määrittelee etenkin asiakirjojen julkisuutta ja oikeutta saada tieto viranomaisten toiminnasta. Periaatetta konkretisoi julkisuuslaki ja sen laajuuteen vaikuttavat mm. tietosuojalaki sekä yksityisyyttä ja liikesalaisuuksia suojaavat erityissäännökset. Teos selvittää, mitä tietoja viranomaisen on annettava toiminnastaan, päätösten valmistelusta, päätöksenteon perusteista sekä suunnitelmistaan.

2020, 4., uud. painos, 592 sivua

Julkaisuvuosi 2020
ISBN 6418616243478
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Useista osista koostuva tuote
Painos 2020
Kirjailijat Mäenpää, Olli (Kirjoittaja)
Krakau, Tarja (Kirjoittaja)
Haapalehto, Saija (Kirjoittaja)
Aihealueet Juridiikka
Kaikki kirjat

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua