Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Julkiset hankinnat

Saila Eskola, Eeva Kiviniemi, Tarja Krakau, Erkko Ruohoniemi
'
- +
Hinta 110,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Tässä ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä käsikirjassa käsitellään hankintamenettelyt ja hankinnan tekeminen vaihe vaiheelta suunnittelusta hankintapäätöksen perustelemiseen. Pääpaino kirjassa on hankintalain läpikäymisessä, mutta kirjassa esitellään myös merkittäviä oikeustapauksia ja annetaan vastauksia käytännön työssä usein vastaan tuleviin kysymyksiin.

3., uudistetussa painoksessa on huomioitu vuoden 2016 hankintalain muutokset, jotka koskevat mm. kynnysarvoja, palveluhankintojen kilpailuttamissäännöksiä, tarjousten vertailuperusteiden asettamista, tarjousten käsittelyä, käyttöoikeussopimusten kilpailuttamista, sidosyksikköhankintojen sääntelyä sekä sopimuskauden aikaisia muutoksia.
Teoksessa on myös aiempaa laajemmin käsitelty erityisalojen hankintalaki monimutkaisine soveltamisaloineen ja erityisalojen hankintojen ominaispiirteet.

Kirja soveltuu käsikirjaksi kaikille hankintayksiköille ja niille yrityksille, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluitaan julkiselle sektorille. Kirja on hyödyllinen myös hankintayksiköitä ja yrityksiä julkisissa hankinnoissa avustaville lakimiehille ja konsulteille.

Julkaisuvuosi 2017
ISBN 978-952-14-2719-0
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 3. uud. p, 2017
Sivumäärä 761
Kirjailijat Eskola, Saila (Kirjoittaja)
Kiviniemi, Eeva (Kirjoittaja)
Krakau, Tarja (Kirjoittaja)
Ruohoniemi, Erkko (Kirjoittaja)
Aihealueet Juridiikka
Yritykset ja yhteisöt
Kaikki kirjat

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua