Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Johdatus tiedusteluun ja Tiedustelumenetelmät -paketti

Mikael Lohse, Marko Viitanen, Kosti Honkanen, Marko Meriniemi
'
- +
Hinta 219,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Pakettihinta 219 € sisältää huhtikuussa 2019 ilmestyneen Johdatus tiedusteluun ja lokakuussa 2019 ilmestyneen Tiedustelumenetelmät -teokset.

JOHDATUS TIEDUSTELUUN
Mikael Lohse, Marko Viitanen

Vuonna 2019 voimaan tulevat tiedustelulait vakiinnuttavat siviilitiedustelun, sotilastiedustelun, kansallisen turvallisuuden ja sotilaallisen toiminnan käsitteet osaksi kotimaista lainsäädäntöä ja oikeudellista diskurssia. Tiedustelusääntelyssä ja sen myötä vahvennettavassa tiedustelukyvyssä on kyse merkittävästä uudistuksesta, jolla on niin yksilötason kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ketkä ovat tiedustelun osallisia ja miten tiedusteluprosessi etenee. Entä kuinka tiedustelun ohjaus ja valvonta on järjestetty ja mitä eettisiä kysymyksiä tiedusteluun liittyy? Muun muassa näihin yleisen tason kysymyksiin vastataan teoksessa Johdatus tiedusteluun.
Ilm. huhtikuussa 2019, 272 sivua, hinta 115 €

TIEDUSTELUMENETELMÄT
Mikael Lohse, Kosti Honkanen, Marko Meriniemi

Mistä uhkista saadaan hankkia tietoa ja milloin tiedustelutieto kuuluu rikostorjuntaviranomaisille? Entä mitä menetelmiä tiedustelussa on lupa käyttää ja miten tiedustelun kohteen oikeusturva on järjestetty? Muun muassa näitä tiedustelun kohteita, tiedonhankintaa ja yksilön oikeusasemaa koskevia teemoja käsitellään teoksessa Tiedustelumenetelmät. Siviili- ja sotilastiedustelussa käytetään kummassakin yli kahtakymmentä tiedustelumenetelmää. Teoksessa jokaisesta tiedustelumenetelmästä esitellään juuri sitä koskevat käyttöedellytykset ja -rajoitukset sekä päätöksentekomenettely. Esitystä havainnollistetaan tyyppiesimerkeillä ja muun ohella menetelmäkonkurrenssia koskevilla soveltamisohjeilla. Tarkastelu ulotetaan myös tiedustelun suojaamiseen ja sen tekijöiden turvaamiseen, joka on usein erottamaton osa tiedustelumenetelmän käyttöä.
Ilm. lokakuussa 2019, 286 sivua, hinta 125 €

Julkaisuvuosi 2019
ISBN 6418616243447
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Useista osista koostuva tuote
Painos 2019
Kirjailijat Lohse, Mikael (Kirjoittaja)
Viitanen, Marko (Kirjoittaja)
Honkanen, Kosti (Kirjoittaja)
Meriniemi, Marko (Kirjoittaja)
Aihealueet Juridiikka
Julkisoikeus
Kaikki kirjat

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua