Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Aktiebolag I

Allmänna läror

Jukka Mähönen, Seppo Villa
'
- +
Hinta 98,00 €
Saatavuus Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Aktiebolag I - Allmänna läror är ett av fyra verk som behandlar aktiebolaget. Fokus ligger här på olika bolagsteorier och allmänna bolagsrättsliga principer som är centrala vid tolkning och tillämpning av aktiebolagslagen. Utöver syftet med bolagets verksamhet, bolagsintresset, likställighet och ledningens skyldigheter behandlas också EU-rättens växande betydelse. Principerna belyses utgående från praktiska exempel som bäst illustrerar de tolkningseffekter som principerna har.

För dem som i sitt yrke arbetar med bolagsrättsliga frågor ger verket en förståelse för betydelsen av aktiebolagsrättens allmänna principer och boken ger vägledning i hur principerna ska tolkas.
Efter att aktiebolagslagen trädde i kraft har den ändrats i flera omgångar. Dessa lagändringar, de nya revisionslagarna och den nya värdepappersmarknadslagen samt ändringar i EU-direktiv har beaktats i boken. Även färsk rättspraxis och bolagsrättsliga förfaringssätt får riklig uppmärksamhet på sin del.

Boken är en viktig informationskälla för praktisk problemlösning för alla dem som har en yrkesmässig koppling till aktiebolagsrätten inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Boken är också avsedd för forskare inom området för att stimulera till fortsatt diskussion. Verket fungerar som utgångspunkt för de andra delarna i Aktiebolagsserien, där aktiebolagslagens enskilda bestämmelser är föremål för en detaljerad behandling; kapitalstruktur och finansiering (Osakeyhtiö II - Pääomarakenne ja rahoitus ), Corporate Governance (Osakeyhtiö III - Corporate Governance) och bolaget och beskattning (Osakeyhtiö IV - Osakeyhtiö ja verotus).

Jukka Mähönen är professor i rättsvetenskap vid Universitetet i Oslo och Seppo Villa är professor i handelsrätt vid Helsingfors universitet.

Julkaisuvuosi 2016
ISBN 978-952-14-2292-8
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2016
Sivumäärä 531
Kirjailijat Mähönen, Jukka (Kirjoittaja)
Villa, Seppo (Kirjoittaja)
Aihealueet Yritykset ja yhteisöt
Kaikki kirjat
Juridiikka

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua