Obligationsrätt

Olli Norros
Sidottu
98,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Obligationsrätten kan definieras som ett rättsområde som analyserar skuldförhållanden och andra förhållanden som innebär förpliktelser. Förpliktelser grundar sig oftast på avtal, men kan också grunda sig på lag, t.ex. på lagstiftning om skadeståndsansvar.

Boken Obligationsrätt är en heltäckande vetenskaplig framställning av obligationsrättens allmänna läror enligt finsk rätt. Boken innehåller även omfattande referenser till svensk och annan nordisk rätt samt till internationella principsamlingar. Bland de ämnen som behandlas kan nämnas följande: Hur innehållet i en förpliktelse bestäms – Återbäring av obehörig vinst – Uppfyllelsetiden för en förpliktelse – Ränta på penningfordran – Förpliktelser med flera gäldenärer eller borgenärer – Byte av borgenär eller gäldenär – Regressrätt – Kvittning av fordran – Preskription.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-2288-1
978-952-14-2288-1 142288
Obligationsrätt
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2018
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-2288-1
Sivumäärä
806
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Olli Norros
Tämä kirja on
Sidottu