Europeiska människorättskonventionen

Matti Pellonpää
Sidottu
108,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Kunskap om Europeiska människorättskonventionen och människorättsdomstolens rättspraxis är numera av samma vikt som kunskap om nationella rättsregler och rättspraxis på området.Denna aktuella, med ett rikligt rättsfallsmaterial försedda allmänna framställning av Europeiska människorättskonventionen är en grundlig introduktion till ämnet samtidigt som den ger svar på många praktiska frågor.

Boken täcker särskilt ämnen som den internationella tillsynen över efterlevnaden av människorättskonventionen samt de i konventionen och dess tilläggsprotokoll garanterade rättigheterna, såsom bland annat förbudet mot omänsklig behandling och diskriminering, rätten till frihet och säkerhet, rätten till rättvis rättegång, religions- och yttrandefriheten samt egendomsskyddet. Dessutom behandlas människorättskonventionens ställning i den inomstatliga rätten, särskilt i den finska rättsordningen, samt EU:s rättsregler om de grundläggande rättigheterna och förhållandet mellan dessa och konventionen.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-3860-8
978-952-14-3860-8 143860
Europeiska människorättskonventionen
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2020
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-3860-8
Sivumäärä
744
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Matti Pellonpää
Tämä kirja on
Sidottu