Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Yritysoikeus

- Oikeuden perusteokset
Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä. Teoksessa käsitellään laajasti yhtiömuotoja, kirjanpitoa ja tilintarkastusta, arvopaperimarkkinoita, immateriaalioikeuksia, kuluttajansuojaa, kilpailunrajoituksia ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö. Aiheita käsitellään yritysten käytännön tarpeita silmällä pitäen siten, että lakien keskeiset määräykset, käytäntö ja ongelmakohtia selventävät oikeustapaukset muodostavat selkeän kokonaisuuden.

Teos kuuluu Oikeuden perusteokset -sarjaan ja on saatavissa myös Fokus-verkkopalvelussa.

Suositun teoksen 3., uudistettu painos on päivitetty vastaamaan vuoden 2014 säädöstilannetta. Suurimpia muutoksia on tehty arvopaperi- ja osuuskuntaosuuksiin, joissa molemmissa sovelletaan uutta lakia. Muutoksia on myös kilpailuoikeudessa, jossa mm. määräävää markkina-asemaa päivittäistavarakaupassa koskeva säädös on otettu huomioon sekä kuluttajaoikeudessa etä- ja kotimyyntiä koskevissa osuuksissa. Kilpailuoikeudellisia uusia instrumentteja on myös käsitelty laajemmin.

Teoksessa on myös kokonaan uudet pääjaksot EU-oikeudesta ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa. Mm. osakeyhtiölakiin liittyvää oikeuskäytäntöä on nyt mukana, koska edellisen painoksen ilmestyessä osakeyhtiölaki oli uusi eikä sen soveltamisesta ollut oikeuskäytäntöä. Myös kansainvälistä oikeuskäytäntöä on lisätty.
196,40 €
(17,85 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi Yritysoikeus
Sidosasu Sidottu
Painos 3.
ISBN 978-952-14-2301-7
Sivumäärä 1512
Julkaisuvuosi 2014
Kustantaja Alma Talent
Nimi Yritysoikeus
Sidosasu Sidottu
Painos 3.
ISBN 978-952-14-2301-7
Sivumäärä 1512
Julkaisuvuosi 2014
Kustantaja Alma Talent
© 2016 Alma Talent Oy