Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Yleinen hallinto-oikeus

Yleinen hallinto-oikeus pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin peruskysymyksiin. Mitkä yleiset säännöt ja periaatteet ohjaavat julkisen vallan käyttöä viranomaisen toiminnassa? Miten julkista valtaa voidaan käyttää ja kuka siitä vastaa? Kuinka määräytyvät julkisen ja yksityisen suhteet? Miten hallinnon ja oikeuden vuorovaikutuksen peruselementit toimivat käytännössä, kun julkisia tehtäviä yhtäältä ulkoistetaan ja viranomaisten toimivalta toisaalta vahvistuu?

Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat. Kirjassa käsitellään hallintotoiminnan perusasioita, kuten julkisen vallan käyttöä, viranomaisen toimivaltaa, julkisuutta, virkavastuuta, hallinnon oikeussuhteita ja oikeusturvaa. Yleiset opit tuovat käytännön juristille laadullisen lisän, joka ei käy ilmi pelkästään lakitekstiä lukemalla.

Yleinen hallinto-oikeus on oikeudellinen yleisavain viranomaistoiminnan ytimeen ja julkisen vallan käytön oikeudellisiin perusteisiin. Se avaa julkishallinnon yleisiä puitteita ja auttaa ymmärtämään viranomaisten toiminnan mahdollisuuksia.
Teokselle on tarvetta julkishallinnossa ja yliopisto-opetuksessa. Yleisellä hallinto-oikeudella on merkitystä yhteiskunnassa laajemminkin, kun hallintotehtäviä ulkoistetaan sote-uudistuksen myötä ja toisaalta viranomaisten toimivalta vahvistuu.

Olli Mäenpää työskentelee hallinto-oikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina, Kansainvälisen talousoikeuden instituutin johtajana, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenenä, tuomarina korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohtajana, Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan valvontaelimen jäsenenä ja Varsinaissuomalaisen osakunnan inspehtorina.
129,00 €
(11,73 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi Yleinen hallinto-oikeus
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-3200-2
Sivumäärä 484
Julkaisuvuosi 2017
Kustantaja Alma Talent
Nimi Yleinen hallinto-oikeus
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-3200-2
Sivumäärä 484
Julkaisuvuosi 2017
Kustantaja Alma Talent
© 2018 Alma Talent Oy