Whistleblowing-sääntely ja väärinkäytösten ilmoituskanavat Opas työnantajalle

Saija Haapalehto
Sidottu
Tulossa
129,00 €
Tulossa marraskuussa 2021
Ns. whistleblowing-direktiivi tuli voimaan EU:ssa joulukuussa 2019. Uuden sääntelyn on tarkoitus yhtenäistää EU-jäsenvaltioiden lainsäädäntöä koskien väärinkäytösten ilmoittajien suojelua. Direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä. Kansallista lainsäädäntöä valmistellaan oikeusministeriön työryhmässä.

Teoksessa käydään läpi uuden lainsäädännön vaatimukset organisaatioille. Uudessa laissa säädetään viranomaisille ja yrityksille velvollisuus perustaa organisaation sisäinen ilmoituskanava, jonka kautta henkilöstö voi ilmoittaa väärinkäytöksistä. Ilmoittajan henkilöllisyyttä koskevat tiedot tulee käsitellä luottamuksellisesti. Ilmoittajaan ei saa kohdistaa työnantajan taholta vastatoimia sen vuoksi, että tämä on ilmoittanut väärinkäytöksestä. Laissa säädetään myös ulkoisista ilmoituskanavista, joiden kautta ilmoituksen voi tehdä ulkoiselle viranomaiselle.

Teoksessa selvitetään, millaisia eri vaihtoehtoja organisaatioilla on ilmoituskanavan järjestämisessä ja mitä asioita ilmoitusten käsittelyssä tulee ottaa huomioon mm. tietosuojan ja -turvan sekä työ- ja virkasuhdelainsäädännön osalta.

Saija Haapalehto työskentelee lakimiehenä Suomen Kuntaliitossa. Hän on perehtynyt erityisesti harmaan talouden torjuntaan sekä tietosuoja- ja julkisuusasioihin. Hän on mukana oikeusministeriön työryhmässä, joka valmistelee kansallista lainsäädäntöä EU:n ns. whistleblowing-direktiivin täytäntöönpanemiseksi.
Lue lisää
isbn: 9789521443923
9789521443923 144392
Whistleblowing-sääntely ja väärinkäytösten ilmoituskanavat
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2021
Sidosasu
Sidottu
ISBN
9789521443923
Sivumäärä
250
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Tulossa
Kirjailijat
Saija Haapalehto
Tämä kirja on
Sidottu