Verotustiedot

Kristiina Äimä
Sidottu
98,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Verotuksen perustana ovat verovelvolliselta ilmoittamisvelvollisuuden nojalla saadut tiedot, joiden oikeellisuutta valvotaan hankkimalla muilta tahoilta vertailutietoja. Vertailutietojen merkitys on kasvanut ja samalla veroviranomaisten toimivalta tietojen hankkimisen osalta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tietojen esittämisvelvollisuus on nykyään todella laaja, sillä esimerkiksi verotarkastuksia on mahdollista tehdä ainoastaan vertailutietojen keräämiseksi eli ainoastaan toisen verovelvollisen verottamista ja verotuksen oikeellisuutta varten. Veroviranomaisen tulee kuitenkin tutkia tiedot tavalla, joka on asian laadun, laajuuden, verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun ja verovalvonnan tarpeet huomioiden perusteltua.

Kirjassa käsitellään verotustietojen keräämistä, käsittelyä ja eri maiden veroviranomaisten välistä virka-apua verovelvollisen oikeusturvanäkökulmasta. Tietojen hankkimisen, vaihdon ja käytön tarkoituksena on varmistaa verotuksen toimittaminen oikeiden tietojen pohjalta. Oikeat ja kattavat verotustiedot ovat olennainen osatekijä veron kiertämisen estämisessä. Veroviranomaisten ohella muut viranomaiset voivat hyödyntää verotuksessa kerättyjä tietoja esimerkiksi harmaan talouden torjunnassa.

Verotustiedot-teoksessa on otettu huomioon myös kansainvälinen sopimustilanne. Kansainvälisessä kehityksessä on voimakkaasti menty automaattisen tietojenvaihdon suuntaan, ja Suomi on sitoutunut sekä OECD:n raportointistandardiin CRS:ään että solminut Yhdysvaltojen kanssa FATCA-sopimuksen. Lisäksi EU:n virka-apudirektiivi on sopeutettu CRS:n vaatimuksiin. Verotustietojen kansainvälisestä vaihtamisesta ei ole aikaisempaa suomenkielistä ajantasaista teosta.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-2462-5
978-952-14-2462-5 142462
Verotustiedot
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2017
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-2462-5
Sivumäärä
680
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Kristiina Äimä
Tämä kirja on
Sidottu