Verotusmenettely ja muutoksenhaku

Timo Räbinä
Sidottu
Tulossa
129,00 €
Tulossa kesäkuussa 2022
Verotusmenettely ja muutoksenhaku on erityisesti veroalan asiantuntijoiden käyttöön tarkoitettu käsikirja.
Teoksessa selvitetään verotusmenettelyn ja verotusta koskevan muutoksenhaun kysymyksiä, kuten verotuksessa noudatettavia hyvän hallinnon periaatteita, ennakkoratkaisuja, ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuutta, verotuksen toimittamista ja sen muuttamista sekä verojen perintää ja veroprosessia. Kirjassa käsitellään kattavasti kaikkien niiden verolajien menettelykysymykset, jotka nykyisin kuuluvat Verohallinnon tehtäväalaan. Näitä ovat muun ohella tulo-, perintö- ja lahja-, kiinteistö- ja autoverotus sekä varainsiirto-, arvonlisä- ja valmisteverotus.
Tässä uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuosina 2017–2020 toteutettu laaja nelivaiheinen menettelysäännösten kokonaisuudistus. Keskeiset tarkastelun kohteena olevat lait ovat verotusmenettelystä annettu laki ja vastaava oma-aloitteisia veroja koskeva menettelylaki. Teoksen muutoksenhakua koskevissa osissa on otettu huomioon myös vuoden 2020 alusta voimaan tullut uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-4024-3
978-952-14-4024-3 144024
Verotusmenettely ja muutoksenhaku
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2022
Sidosasu
Sidottu
Painos
8. uudistettu painos, 2022
ISBN
978-952-14-4024-3
Sivumäärä
1300
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Tulossa
Kirjailijat
Timo Räbinä
Tämä kirja on
Sidottu