Verotusmenettely ja muutoksenhaku

Timo Räbinä
Sidottu
Tulossa
129,00 €
Tulossa marraskuussa 2021
Verotusmenettely ja muutoksenhaku on erityisesti veroalan asiantuntijoiden käyttöön tarkoitettu käsikirja.
Teoksessa selvitetään verotusmenettelyn ja verotusta koskevan muutoksenhaun kysymyksiä, kuten verotuksessa noudatettavia hyvän hallinnon periaatteita, ennakkoratkaisuja, ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuutta, verotuksen toimittamista ja sen muuttamista sekä verojen perintää ja veroprosessia. Kirjassa käsitellään kattavasti kaikkien niiden verolajien menettelykysymykset, jotka nykyisin kuuluvat Verohallinnon tehtäväalaan. Näitä ovat muun ohella tulo-, perintö- ja lahja-, kiinteistö- ja autoverotus sekä varainsiirto-, arvonlisä- ja valmisteverotus.
Tässä uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuosina 2017–2020 toteutettu laaja nelivaiheinen menettelysäännösten kokonaisuudistus. Keskeiset tarkastelun kohteena olevat lait ovat verotusmenettelystä annettu laki ja vastaava oma-aloitteisia veroja koskeva menettelylaki. Teoksen muutoksenhakua koskevissa osissa on otettu huomioon myös vuoden 2020 alusta voimaan tullut uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.
Lue lisää
isbn: 9789521440243
9789521440243 144024
Verotusmenettely ja muutoksenhaku
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2021
Sidosasu
Sidottu
Painos
8. uudistettu painos, 2021
ISBN
9789521440243
Sivumäärä
1000
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Tulossa
Kirjailijat
Timo Räbinä
Tämä kirja on
Sidottu