Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

VASTUUVAKUUTUS VAHINGONKORVAUSRIIDASSA

Huolimatta vastuuvakuutuksen tärkeästä merkityksestä vakuu-tusriskien hallinnassa ja korvauskäytännössä aihe on ollut oi-keudellisessa kirjallisuudessa vain vähäisen huomion kohteena. Tätä tilannetta paikkaa olennaisesti Justus Könkkölän yliopis-tollinen väitöskirja Vastuuvakuutus vahingonkorvausriidassa.

”Kirjani on käytännöllisesti suuntautunut lainopillinen tutkimus, jonka kohteena ovat vakuutuskorvauksen hakemiseen vastuuvakuutukses-ta liittyvät oikeudelliset kysymykset”, kertoo teoksen kirjoittaja Justus Könkkölä.

”Painopiste on erityisesti vakuutuksenantajan ja vakuutetun välisessä suhteessa”, Könkkölä jatkaa.

Vastuuvakuutukseen liittyviä oikeudellisia ongelmia käsitellään teok-sessa monipuolisesti. Fokuksessa ovat muun ohella vakuutuksenan-tajan korvauspäätöksen oikeusvaikutukset, intressiristiriidat sekä kustannusvastuun jakautuminen vakuutuksenantajan ja vakuutetun välillä.

”Kirja soveltuu erityisesti vakuutusalalla työskenteleville, asianajotoi-mistoihin ja tuomioistuimiin sekä yritysten riskienhallinnan ammatti-laisille. Luonnollisesti uskon myös muiden vastuuvakuutusongelmien parissa painivien löytävän kirjastani vastauksen kysymyksiinsä”, Könkkölä toteaa.

Kirjoittaja Justus Könkkölä on työskennellyt vuosina 2005–2008 Hel-singin yliopiston yksityisoikeuden laitoksella tutkijana. Nykyisin hän toimii Asianajotoimisto Hannes Snellmanilla ja johtaa sen vakuutusrii-toihin erikoistunutta ryhmää.
87,00 €
(7,91 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi VASTUUVAKUUTUS VAHINGONKORVAUSRIIDASSA
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-1331-5
Sivumäärä 335
Julkaisuvuosi 2009
Kustantaja Alma Talent
Nimi VASTUUVAKUUTUS VAHINGONKORVAUSRIIDASSA
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-1331-5
Sivumäärä 335
Julkaisuvuosi 2009
Kustantaja Alma Talent