Väärinkäytökset yrityksissä Estä, havaitse, korjaa

Jarkko Sihvonen, Leea Uusi-Hautamaa
Sidottu
87,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Väärinkäytökset yrityksissä sisältää nykyaikaisen yleisesityksen väärinkäytösten ennalta estämiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen. Teoksessa valotetaan tätä laajaa kokonaisuutta käytännönläheisesti case-esimerkein ja annetaan yleiskuva siitä, millaisia aihekokonaisuuksia näihin kolmeen teemaan liittyy.

Teoksessa ei käsitellä pelkästään rikoksia, vaan käsittelyssä on omaksuttu laajempi näkökulma väärinkäytösten ymmärtämiseen. Väärinkäytöksestä on kyse myös esimerkiksi silloin, kun yksilö toimii vastoin yrityksen eettisiä periaatteita. Kyse on siis myös yrityskulttuuriin ja eettisiin näkökulmiin liittyvistä asioista. Teoksessa pyritään tuomaan esiin myös väärinkäytöksen keskiössä oleva ihminen, jonka moraaliset ja rationaaliseen päätöksentekokykyyn liittyvät valinnat vaikuttavat erilaisten väärinkäytösten esiintymiseen.

Väärinkäytökset ja niihin tiiviisti sidoksissa olevat aihealueet, kuten sisäinen valvonta, kontrollit, yrityskulttuuri ja eettiset näkökohdat, ovat yhä ajankohtaisempia aiheita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kirja on tarkoitettu erityisesti lukijoille, jotka haluavat saada yleiskäsityksen siitä, millaisia aihekokonaisuuksia, näkökohtia ja yleisiä haasteita väärinkäytöksiin liittyy. Teos soveltuu myös väärinkäytösten parissa työskenteleville ja aihetta opiskeleville henkilöille.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-3303-0
978-952-14-3303-0 143303
Väärinkäytökset yrityksissä
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2019
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-3303-0
Sivumäärä
180
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Jarkko Sihvonen, Leea Uusi-Hautamaa
Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua