Finanssialan kauhukakaraksikin mainittu Pekka Puustinen väittää, että alalla suhtautuminen asiakkaaseen perustuu puhtaasti utopiaan. Vaihdantavallankumous-teos on ravisteleva keskustelunavaus, jossa yhdistyvät sekä teoreettinen tutkimusote että arvontuotannon arjen ymmärrys.

 

"Finanssiyritys ei luo mitään arvoa asiakkaille, koskaan; palvelu ei ole tuotteen välityskanava vaan tuote on palvelun mahdollistava kanava; tuotteita kuuluu palveluistaa, ei palveluja tuotteistaa", ohjeistaa Pekka Puustinen kirjassaan murtaen vanhoja käsityksiä finanssipalvelun logiikasta.

 

Vaihdantavallankumous mullistaa asiakkaan ja yrityksen perinteiset roolit ja saa aikaan finanssipalvelun logiikan muutoksen: vaihdannan kohteena eivät ole ainoastaan tuotteet ja raha vaan yrityksen ja
asiakkaan moninaiset arjen prosessit ja resurssit. Yrityksen keskeinen tehtävä on antaa kilpailijoista poikkeava, asiakkaalle merkityksellinen arvolupaus ja lunastaa se.

 

Teos esittelee arvolupauksen mahdollisia ulottuvuuksia ja näyttää esimerkein, miten yritys voi tunnistaa omat vahvuutensa ja saada kilpailuetua finanssipalvelumarkkinoilla. Arvolupauksen lunastaminen on syytä ottaa strategian keskiöön niin, että yrityksen kaikki prosessit ja resurssit suunnataan siihen.

 

Tämä on pakollista – ja viihdyttävää – luettavaa finanssi- ja vakuutussektorin ylimmälle ja keskijohdolle sekä asiakasneuvojille. On aika muuttaa käsitystä asiakkaasta ja palvelusta, niin kuin monilla muilla aloilla on jo tehty.

 

Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Puustisen tutkimusalueina ovat finanssiliiketoiminnan johtaminen, mobiilipalvelut sekä vakuutus- ja sijoituskäyttäytyminen. Puustinen on myös aktiivinen puhuja ja varainhoitoyhtiö Helsinki Capital Partnersin hallituksen jäsen.

 

Tutustu ja tilaa kirja täällä