Toni Keskinen ja Jarmo Lipiäinen korostavat uutuuskirjassaan Asiakkaan matkassa asiakasta ymmärtävän liiketoimintamallin ylivoimaisuutta. Asiakkuuksien polun systemaattisella johtamisella saavutetaan parhaimmillaan yrityksen ja asiakkaan välinen symbioosi ja vertaansa vailla oleva kilpailuetu. 

 

”Kirjamme missio on auttaa kirkastamaan liiketoiminnan kokonaiskuva sekä toimia oppaana ja rohkaisijana kokonaisvaltaisessa toiminnan muutoksessa”, kertoo kirjan kirjoittaja Toni Keskinen.

 

”Kirjoitimme tämän kirjan auttaaksemme yrityksiä ja etenkin niiden johtoa muuttamaan ajattelutapaansa”, toteaa Jarmo Lipiäinen.

 

”Isosta tavoitteestamme huolimatta lähestymme asioita konkretian ja käytännönläheisyyden kautta”, Lipiäinen jatkaa.

 

Moderneissa yrityksissä valitettavan usein on käynyt niin, että tieto on pirstaloitunut. Informaatio ja sen ymmärrys ovat levinneet hallitsemattomasti yrityssiiloihin. Tällaisessa tilanteessa työntekijöillä, esimiehillä ja johdolla on vaikeuksia ymmärtää yrityksen toiminnan kokonaiskuva.

 

Tämän ongelman ratkaisemiseen Keskinen ja Lipiäinen ovat kirjassaan pureutuneet.

 

”Asiakkaiden käyttäytymisestä ja asiakkuuksien arvosta johdettu organisaatio on vastakohta yritysautismille, jota potevat monet tämän päivän yritykset”, sanoo Lipiäinen.

 

”Olemme kirjassamme yhdistäneet muun muassa brändin, sosiaalisen median, asiakkuusstrategian, segmentoinnin ja erilaiset asiakkaiden kohtaamispisteet kokonaisuudeksi, jota kutsumme symbioosistrategiaksi”, Keskinen päättää.

 

Lisätietoja kirjasta