Keskitys olennaiseen, esimies kansikuva 3d

Johtamisen vaikutus yrityksen menestykseen tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta liian usein ajatellaan, että hyvä johtaminen syntyy itsestään – että se on henkilökohtainen ominaisuus, joka joko on tai ei. Näin ei ole: hyväksi esimieheksi voi oppia.

”On aika palata juurille: esimiestyössä on kysymys perusasioiden säännöllisestä ja väsymättömästä toteuttamisesta”, Henrietta Aarnikoivu painottaa.

”Ei riitä, että johtaminen on vain pistemäisesti hyvää, riippuen yksittäisen esimiehen taidoista ja motivaatiosta. Tarvitaan kokonaisvaltaista johtamista kaikilla organisaatiotasoilla.”

Keskity olennaiseen, esimies -teos haastaa esimiehiä pitämään esimiestyötä pääroolinaan ja vaatimaan tukea esimieheltään ja organisaatiolta. Näin syntyy tavoitteet saavuttava, hyvinvoiva työyhteisö, jossa myös esimies voi hyvin ja menestyy.

On kiinnitettävä huomiota myös toiminnan puitteisiin. Edistävätkö ne esimiehen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista? Monimutkaistamisen sijaan teos yksinkertaistaa johtamisen ja kirkastaa, mikä esimiestyössä on olennaista. Se antaa myös konkreettiset välineet, joilla kehittää johtamista aidoksi kilpailutekijäksi.

“Keskijohto on syytä vapauttaa syyllisen roolista, ja ongelmien jatkuvan analysioinnin sijaan on syytä etsiä välineitä kehittymiseen. Onnistunut esimiestyö on kolmen kauppa: panostuksia tarvitaan esimieheltä itseltään, alaisilta ja myös organisaatiolta.”

Yhteiskuntatieteiden maisteri Henrietta Aarnikoivu on henkilöstön valmentamisen ja organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, jolla on laaja kokemus esimiestehtävistä, viimeksi telealalta. Hän on kirjoittanut useita esimiestyöhön ja työelämätaitoihin liittyviä teoksia.