Verkossa sisältö on yrityksen tärkeintä omaisuutta

Liian harvat B2B-yritykset hyödyntävät verkkoa oman osaamisensa edellyttämällä tavalla. Liian monet jättävät asiakkaat verkkoon yksin. Tilastot ovat karut: katsotuimmat sivut ovat etusivu ja yhteystiedot, ja välitön poistumisprosentti on yli 50. Verkossa navigoidaan hyvien sisältöjen perässä, ei julkaisujärjestelmän teknisen kyvykkyyden, näyttävien flash-animaatioiden tai grafiikan vuoksi. Silti näihin osa-alueisiin käytetään enemmän aikaa ja rahaa kuin sisältöjen suunnitteluun ja ylläpitoon. Miten verkossa sitten voi onnistua? ”Sisältöstrategialla!” vastaavat konseptitoimisto Differo Oy:n Katri Tanni ja Kati Keronen. Sisältöstrategian kautta sisällöntuotannolle saadaan selkeä liiketoiminnan ytimestä nouseva tavoite; ytimenä on sisällön tarkka kohdentaminen haluttuun asiakasryhmään ja sisältöjen nivominen osaksi vaativaa ratkaisumyyntiä, kun asiakkaat tarvitsevat mahdollisuuden samastua yrityksen tarjoamaan maailmankuvaan ostopäätöksen tekemiseksi. Tannin ja Kerosen puhutteleva ja käytännönläheinen kirja antaa konkreettiset työkalut siihen, miten • organisaatiosiilot ylitetään ja markkinoinnin muutos johdetaan läpi organisaation • rakennetaan asiakkaita koukuttavia sisältöpolkuja läpi verkkokanavien • yrityksen ydinosaaminen nostetaan markkinoinnin kärjeksi • onnistumista mitataan niin verkossa kuin operatiivisen myynnin tukena. Sisältöstrategian myötä verkkosisällöistä tulee yritykselle pakollisen pahan sijasta arvokasta ja menestymisen kannalta merkittävää omaisuutta, joka tekee yrityksen korkean osaamisen näkyväksi ostaville asiakkaille ja auttaa yritystä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaansa mahdollisimman varhaisessa ostoprosessin vaiheessa.

Lisätietoja antavat kirjoittajat Katri Tanni, 044 592 8330, katri.tanni@differo.fi ja Kati Keronen, 040 576 1704, kati.keronen@differo.fi sekä kustannustoimittaja Hanna Virusmäki, 040 342 4759, hanna.virusmaki@talentum.fi.