Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Uusi tietosuojalainsäädäntö

Tilaa tietosuojan tehokaksikko Uusi tietosuojalainsäädäntö ja Tietosuojalainsäädäntö 2018 -kirjat yhteishintaan 199 € tästä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tuli sovellettavaksi toukokuussa 2018 ja on Suomessa velvoittavaa oikeutta. Tietosuoja-asetusta täydentävä tietosuojalaki ja muu kansallinen sääntely annetaan syksyn 2018 kuluessa. Sääntelyllä pyritään vastaamaan teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin uudenlaisiin tietosuojahaasteisiin sekä yhdenmukaistamaan EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntökehystä.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä yksityisellä sektorilla että viranomaistoiminnassa. Jos asetusta ei noudata, seurauksena voi olla huomattavan ankara hallinnollinen sakko. Tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta on huolehdittava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Tietosuojaperiaatteita ovat
• käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
• käyttötarkoitussidonnaisuus
• tietojen minimointi
• tietojen täsmällisyys
• tietojen säilytyksen rajoittaminen
• tietojen eheys ja luottamuksellisuus
• rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
Tietosuoja-asetuksessa säännellään myös mm. ihmisten oikeuksia sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimus- ja vastuusuhdetta.

Uusi tietosuojalainsäädäntö -teos avaa tietosuojan keskeiset käsitteet ja kertoo, millä edellytyksillä henkilötietoja saa käsitellä ja miten käsittelyn tulee tapahtua. Kirjassa selvitetään eri osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut selkeästi ja käytännönläheisesti.

Kirjoittajilla on monen vuoden kokemus tietosuoja-asioista. He ovat aiemmin kirjoittaneet henkilötietolakia käsittelevän vuonna 2013 julkaistun Henkilötietojen suoja -kirjan.
127,00 €
(11,55 €)

Saatavuus:
Tulossa joulukuussa 2018

Nimi Uusi tietosuojalainsäädäntö
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-3169-2
Sivumäärä n. 500
Julkaisuvuosi 2018
Kustantaja Alma Talent
Nimi Uusi tietosuojalainsäädäntö
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-3169-2
Sivumäärä n. 500
Julkaisuvuosi 2018
Kustantaja Alma Talent

Tutustu myös näihin julkaisuihin

Työpaikan tietotu...
tunnista uhat, hallitse riskit
IT-sopimukset
Käytännön käsikirja

Tutustu myös näihin julkaisuihin

Työpaikan tietotu...
tunnista uhat, hallitse riskit
IT-sopimukset
Käytännön käsikirja
© 2016 Alma Talent Oy