Työsuojeluvastuuopas

Harri Hietala, Mikko Hurmalainen, Keijo Kaivanto
Sidottu
Tulossa
109,00 €
Tulossa tammikuussa 2021
Työturvallisuus ja työsuojelu ovat osa jokaisen yrityksen toimintaa. Vaikka työsuojelusta on vastuussa viime kädessä organisaation ylin johto, työturvallisuus koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Tapaturmat tulevat kalliiksi yhteiskunnalle, yrityksille ja yksilöille. Ennakoiva työsuojelu vähentää yrityksen liiketoiminnan riskejä.
Työsuojeluvastuuopas on havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan työsuojeluvastuusta kaikenkokoisten yritysten ja julkishallinnon johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle sekä työntekijöille ja heidän edustajilleen.
Ajantasaisessa klassikkoteoksessa käsitellään mm.
- työsuojeluvastuun määräytymistä ja jakautumista yrityksen sisällä
- työnantajan huolehtimisvelvoitetta ja työsuojelutehtäviä
- työntekijän velvollisuuksia ja vastuuta
- työsuojeluhenkilöstön asemaa ja vastuuta suhteessa työnjohto-oikeuteen ja linjaorganisaation vastuuseen
- esimiehettömien organisaatioiden työsuojeluvastuuta
- työterveyshuoltoa osana työsuojelua
- tupakkalakia ja savutonta työyhteisöä
- huumetestauksia ja alkoholinkäyttöön puuttumista työsuojelukysymyksenä
- työpaikkakiusaamista ja häirintää
- yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työsuojelussa
- tietosuojaa työsuojelussa
- työsuojelutarkastusta
- työsuojeluhenkilöstön valintaa
- työsuojelu- ja viranomaisorganisaatiota
- säännösten ja määräysten vastaisesta toiminnasta aiheutuvia seuraamuksia.
Teoksen havainnollisuutta lisää laajasti käsitelty työsuojelua koskeva oikeuskäytäntö.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-4220-9
978-952-14-4220-9 144220
Työsuojeluvastuuopas
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2021
Sidosasu
Sidottu
Painos
13. UUD.
ISBN
978-952-14-4220-9
Sivumäärä
350
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Tulossa
Kirjailijat
Harri Hietala, Mikko Hurmalainen, Keijo Kaivanto