Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki on työelämän keskeisin laki. Tässä kirjassa käydään kattavasti läpi lakiin liittyvät kokonaisuudet. Kirjassa tarkastellaan mm. työsopimuksen tekemistä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia, perhevapaita, lomauttamista, työsopimuksen irtisanomista ja purkamista, lainvastaisesta menettelystä maksettavia vahingonkorvauksia sekä työehtosopimusten yleissitovuutta.

Työsopimuslakia on 1.1.2017 alkaen muutettu useissa kohdin. Koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvollisuusaika lyhennetty ja määräaikaisten työsopimusten tekemisen edellytyksiä helpotettu. Lisäksi osana kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa työnantajille on säädetty velvollisuus tarjota irtisanotuille työntekijöille kuukauden palkkaa vastaava koulutus. Lakimuutosten lisäksi tähän täysin uudistettuun painokseen on lisätty runsaasti tuoretta oikeuskäytäntöä sekä selostettu keskeiset asiat huomattavasti aikaisempaa perusteellisemmin.

Kirja on tarpeen henkilöstöhallinnolle ja kaikille työnantajien edustajille sekä työsuhdejuristeille, -asiantuntijoille ja työoikeuteen erikoistuneille asianajajille.

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä toimii työlainsäädäntöä hoitavan ryhmän vetäjänä Elinkeinoelämän keskusliitossa ja on työtuomioistuimen jäsen. VT Mika Kärkkäinen toimii Elinkeinoelämän keskusliitossa työlainsäädännön asiantuntijana ja hoitaa työoikeudellisia oikeudenkäyntejä.
110,00 €
(10,00 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi Työsopimuslaki
Sidosasu Sidottu
Painos 5. UUD. P
ISBN 978-952-14-2888-3
Sivumäärä 720
Julkaisuvuosi 2017
Kustantaja Alma Talent
Nimi Työsopimuslaki
Sidosasu Sidottu
Painos 5. UUD. P
ISBN 978-952-14-2888-3
Sivumäärä 720
Julkaisuvuosi 2017
Kustantaja Alma Talent
© 2016 Alma Talent Oy