Työnantajan työsuojeluvastuu

Enni Ala-Mikkula
Sidottu
120,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Kirjassa tarkastellaan työnantajan työsuojeluvastuuta ja selvitetään, millä tavalla toteutettuna työnantajan työsuojelutoiminta täyttää laissa sille asetetun vaatimustason. Työnantajan työsuojeluvastuulla tarkoitetaan sitä työsuojeluvelvollisuuksien kokonaisuutta, josta työnantaja on työn teettäjänä vastuussa sekä velvollisuuksien laiminlyönneistä seuraavaa vastuuta. Kirjassa vastataan työnantajan työsuojeluvastuun laajuus-, rajoittumis- ja kohdentumiskysymyksiin sekä selvitetään vastuun laiminlyöntien seuraamuksia. Työnantajan työsuojelutoiminnalle säädettyä vaatimustasoa tutkitaan keskittyen erityisesti työturvallisuuslaissa säädettyihin työnantajan yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen, vaarojen selvitys- ja arviointivelvollisuuteen ja opetus- ja ohjausvelvollisuuteen sekä niiden keskeiseen rooliin työnantajan työsuojelutoimintojen kokonaisuudessa.

Kirjassa hyödynnetään erittäin laajasti hovioikeusratkaisuja sekä runsaasti myös muuta oikeuskäytäntöä. Empiirisen oikeustapausaineiston perusteella muodostuu kattava kuva erityisesti siitä, milloin ja millaisin perustein työnantajan työsuojeluvastuu toteutuu ja minkälaisia työsuojelullisia kysymyksiä tuomioistuinten ratkaistavaksi etenee.

Kirja on suunnattu erilaisissa työoikeuden ja työelämän asiantuntijatehtävissä toimiville, työturvallisuuslakia työssään soveltaville henkilöille. Kirja lisää tietoutta työsuojeluvelvollisuuksista ja -vastuista, jonka kerryttäminen on tarpeen kaikille työelämän toimijoille.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-4131-8
978-952-14-4131-8 144131
Työnantajan työsuojeluvastuu
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2020
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-4131-8
Sivumäärä
384
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Enni Ala-Mikkula
Tämä kirja on
Sidottu