Tappiontasaus tuloverotuksessa

Vesa-Pekka Nuotio
Sidottu
Tarjous
Tarjoushinta 59,50 € Normaali hinta 119,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Tappiontasaus tuloverotuksessa on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa keskitytään tarkastelemaan tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain tappiontasausta koskevien säännösten soveltamista.Tappiolla tarkoitetaan erotusta, joka jää, kun tietyn tulolähteen verotuksessa sovellettavan verolain mukaan verovuodelle jaksotettavista veronalaisista tuloista vähennetään samalle verovuodelle kohdistetut, kyseessä olevan tulolähteen verotuksessa sovellettavan verolain nojalla vähennyskelpoiset menot ja menetykset. Verovuoden 2009 päättyessä tappioita on ollut yli 190 000 yrityksellä ja muulla verovelvollisella. Tappioiden yhteismäärä on ollut lähes 24,7 miljardia euroa, joten tappioilla on suuri merkitys sekä veronsaajille että verovelvollisille.Tarkastelun kohteena teoksessa ovat muun muassa seuraavat kysymykset:

- miten tappio vahvistetaan ja miten voidaan vaikuttaa vahvistettavan tappion määrään

- miten tappio vähennetään ja miten tappion vähentämistä on rajoitettu

- mitkä yhteisöt voivat menettää tappioidensa vähennysoikeuden omistusrakenteessa tapahtuneen muutoksen vuoksi

- miten voidaan määrittää, milloin omistusrakenteessa on tapahtunut tappioiden vähennysoikeuteen vaikuttava muutos

- miten voidaan vaikuttaa omistusrakenteen muutosten tappioiden vähennysoikeutta koskeviin seurauksiin

- millä edellytyksillä tappioiden vähentämiseen voidaan saada poikkeuslupa omistusrakenteen muutoksesta huolimatta ja mitä vaikutuksia myönteisellä ja kielteisellä poikkeuslupapäätöksellä on

- voiko poikkeuslupa olla EU-oikeudessa tarkoitettua valtiontukea

- milloin tappio voi yleisseuraantotilanteessa siirtyä sulautuvalta tai jakautuvalta yhteisöltä vastaanottavalle yhteisölle ja miten vastaanottava yhteisö voi vähentää tällaisen tappion.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-1841-9
978-952-14-1841-9 141841
Tappiontasaus tuloverotuksessa
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2012
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-1841-9
Sivumäärä
446
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Vesa-Pekka Nuotio
Tämä kirja on
Sidottu