Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Tuloksellinen compliance-ohjelma

Miten luoda eettisesti kestävällä liiketoiminnalla kilpailuetua?

Niina Ratsula
'
- +
Hinta 75,00 €
Saatavuus Ennakkotilattavissa. Tuote ilmestyy 26.7.2024 ja toimitetaan sen jälkeen.
Ethics & Compliance -ohjelman tavoitteena on auttaa organisaatiota varmistamaan, että sen toiminta on lainsäädännön vaatimusten mukaista ja eettisesti kestävällä pohjalla. Resepti ohjelmalle on selvä: tunnista riskit, rakenna politiikat ja kontrollit hallitsemaan tunnistettuja riskejä, kouluta henkilöstö sekä varmista riittävät ilmoitusmenettelyt ja selvitysprosessit compliance-rikkomuksille.

Tärkein kysymys on kuitenkin, toimiiko se. Auttaako ohjelma organisaation nimissä toimivia yksilöitä tekemään oikeita valintoja arjen kiireessä ja paineen alla?

Tämä kirja on käytännönläheinen opas compliance-riskien tehokkaaseen hallitsemiseen, inhimillisellä otteella. Kirja vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Mistä Ethics & Compliance -ohjelmissa on kyse ja miltä ne näyttävät pohjoismaisissa organisaatioissa?
• Miten laatia compliance-ohjelma, joka vastaa murroksen alla olevan lainsäädännön vaatimuksiin (mm. EU whistleblowing -direktiivi, kestävvyysraportointidirektiivi, yritysvastuudirektiiivi)?
• Miten yhteiset pelisäännöt, kuten Code of Conductit ja erilaiset politiikat, saadaan paperilta käytäntöön osaksi päivittäistä toimintaa? Mitä sitten, kun toimitaan pelisääntöjen vastaisesti?
• Miten väärinkäytöksiä ja epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä ja tunnistaa?
• Miten edistää eettistä ja vastuullista organisaatiokulttuuria?

Kirja määrittelee compliance-ohjelmat 2020-luvulle. Niiden tavoitteena ei pitäisi olla ainoastaan varmistaa, ettei yritys toiminnassaan riko lakia vaan että organisaatio ja sen nimissä toimivat henkilöt tekevät päivänvaloa kestäviä valintoja päivittäisessä työssään. Tähän liittyy esimerkiksi se, että kohdellaan kollegoita ja yhteiskumppaneita kunnioittaen ja vältetään henkilökohtaisten intressien tuomista liiketoimintaetujen edelle.

Compliancen osa-alueisiin kuuluvat mm. käytännöt lahjojen ja vieraanvaraisuuden antamiseen ja vastaanottamiseen, eturistiriitojen välttäminen, asianmukainen toiminta kilpailijoihin kanssa, kansainvälisten pakotteiden noudattaminen, tietosuojasta huolehtiminen sekä kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän ehkäiseminen.

Vaikuttava compliance-työ ei toteudu pelottelemalla tai pakottamalla, vaan yrityskulttuurin johtamisella. Ohjelman tavoitteena ei ole tuottaa dokumenttitulvaa tulevien oikeudenkäyntien turvaksi, vaan muokata ihmisten ajattelua, uskomuksia ja käyttäytymistä. Viime kädessähän kyse on oikeiden valintojen tekemisestä silloinkin, kun edetään autopilotilla.

Julkaisuvuosi 2024
ISBN 978-952-14-5114-0
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2024
Sivumäärä 200
Kirjailijat Ratsula, Niina (Kirjoittaja)
Aihealueet Kaikki kirjat
Tulossa
Bisnes
Liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
E-kirja
Hinta 66,00 €

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua