Sammio
Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Siviiliprosessioikeus I

Riidanratkaisujärjestelmät, yleiset tuomioistuimet, kanne ja asianosaiset

Lappalainen, Frände, Kuuliala, Linna, Saranpää
Siviiliprosessioikeus I aloittaa teossarjan, joka kattaa suomalaisen riita-asian oikeudenkäynnin. Ensimmäisessä osassa käsitellään siviiliprosessin periaatteita ja peruskäsitteitä, tuomioistuinlaitosta ja tuomareiden asemaa, kuten nimittämistä ja esteellisyyttä, asianosaisia sekä tuomioistuimen kokoonpanoa. Teoksessa kerrotaan, miten riita-asia pannaan kanteella vireille ja ketkä voivat toimia asiamiehinä oikeudenkäynnissä. Teoksen on kirjoittanut joukko nimekkäitä professoreita ja tuomareita.a, tuomioistuinlaitosta, tuomioistuinten kansallista ja kansainvälistä toimivaltaa yksityisoikeudellisissa asioissa, siviilioikeudenkäynnin asianosaisia ja asianosaisten edustamista tuomioistuimessa, asianajolaitosta, siviilioikeudellista kannetta ja kanteiden yhdistämistä eli kumulaatiota. Teoksessa on otettu huomioon aihepiiriä koskeva uusi lainsäädäntö, mm. vuoden 1993 alioikeusuudistus sekä tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa koskeva Luganon yleissopimus, johon Suomi liittyi samana vuonna. Lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä on seurattu huhtikuun loppuun 1995. Teos on tarkoitettu sekä yliopistolliseksi oppikirjaksi että perusteokseksi niille, jotka joutuvat käytännössä siviilioikeudenkäyntien kanssa tekemisiin. Yksityiskohtainen asiahakemisto ja oikeustapaushakemisto helpottavat teoksen käyttöä.

Julkaisuvuosi 2020
ISBN 978-952-14-4138-7
Kustantaja Alma Talent
Formaatti Kovakantinen kirja
Painos 2. uud. p, 2020
Sivumäärä 500
Kirjailijat Lappalainen (Kirjoittaja)
Frände (Kirjoittaja)
Kuuliala (Kirjoittaja)
Linna (Kirjoittaja)
Saranpää (Kirjoittaja)
Aihealueet Juridiikka
Rikos- ja prosessi
Kaikki kirjat
Hinta 149,00 €
Saatavuus Ei saatavilla

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua