Sammio
Alma Talent Shop
shopping_cart search
Alma Talent Shop

Aviovarallisuusoikeus

Tapani Lohi
'
- +
Hinta 126,75 € 169,00 €
Saatavuus Heti ladattavissa
Kirja kuuluu ilman muuta jokaisen käytännön perhevarallisuusoikeudellisia asioita ratkovan asianajajan, pesänjakajan, luottolaitosjuristin ja tuomarin työpöydälle.
- Pertti Välimäki ”Merkkiteos aviovarallisuusoikeudesta” Lakimies 3-4/2017 s. 524-540.

Teos on systemaattinen yleisesitys Suomen aviovarallisuusoikeudesta. Siinä käsitellään perusteellisesti kaikkia niitä aviopuolisoiden varallisuus- ja velkasuhteita koskevia kysymyksiä, joihin liittyy avioliitosta johtuvia erityispiirteitä. Esillä ovat esimerkiksi
- omistuksen määräytyminen,
- avio-oikeus,
- omaisuuden vallinta,
- puolisoiden velkavastuu,
- puolisoiden väliset lahjat,
- puolisoiden elatus ja omaisuuden ositus.

Osituksen osalta tarkasteltavaksi otetaan muun muassa ositettavan omaisuuden ja sen arvon määrittämiseen, velkojen kattamiseen, vastikkeisiin sekä osituksen sovitteluun liittyviä ongelmia. Myös ositusmenettelyä koskevat kysymykset tulevat laajasti esille, samoin kuin osituksen moite ja muut osituksen riitauttamistavat. Huomiota kiinnitetään sekä puolisoiden väliseen avioero-ositukseen että jäämistöositukseen. Näin teoksessa paneudutaan myös jäämistöoikeudellisiin ongelmiin, kuten ennakkoperintöjen ositusvaikutuksiin ja PK 21 luvun mukaiseen palautusvastuuseen.

Aihetta lähestytään aviovarallisuusoikeuden teoreettisista perusteista käsin, mutta tarkastelu on käytännönläheistä ja keskittyy konkreettisiin laintulkintakysymyksiin. Velkojen kattamista ja vastiketta koskevien säännösten soveltamista havainnollistetaan osituslaskelmaesimerkeillä. Tarkoituksena on, että puolisoa ositusriidassa edustava lakimies tai pesänjakaja hyötyisi teoksesta myös aviovarallisuusoikeuden erityisasiantuntemusta edellyttävissä tapauksissa. Teos on suunnattu vaativaan ammattikäyttöön. Se on tarpeellinen tietolähde asianajajille, tuomareille, ulosottotoimen viranhaltijoille sekä kaikille muille perhevarallisuusasioiden parissa työskenteleville. Teos sopii myös oppikirjaksi.

Teoksessa esitetty perustuu laajaan oikeustieteelliseen lähdemateriaaliin, ja uusinta oikeuskirjallisuutta ja korkeimman oikeuden käytäntöä on käytetty hyväksi kattavasti. Tiedonhakua helpottaa laajat asia- ja oikeustapaushakemistot.

Tämä sähköinen e-kirja on sisällöltään sama kuin vuonna 2016 ilmestynyt samanniminen painettu kirja (kirjan ISBN 9978-952-14-2025-2)

Julkaisuvuosi 2020
ISBN 978-952-14-4329-9
Kustantaja Alma Talent
Formaatti E-kirja
Painos 2020
Sivumäärä 957
Kirjailijat Lohi, Tapani (Kirjoittaja)
Aihealueet Henkilö, perhe ja perintö
Kaikki kirjat
Juridiikka
Tarjoukset

Nämä voisivat myös kiinnostaa sinua