Sijoittamisen ohjaaminen Sijoitusneuvot ja -suositukset sijoittajan päätöksenteossa

Marika Salo
Sidottu
95,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Sijoitusneuvot ja sijoitussuositukset sääntelyn kohteena

Sijoittajan päätöksentekoa ohjataan antamalla sijoitusneuvoja ja sijoitussuosituksia. Sijoittamisen ohjaaminen -teos sitoo nämä toisiinsa liittyvät, mutta lainsäädäntötasolla erotetut, sijoittamisen ohjaamisen välineet toisiinsa.

Milloin sijoittajan saama osta/pidä/myy-suositus tulkitaan sijoitussuositukseksi ja milloin yksilölliseksi sijoitusneuvoksi?

Kirjassa muodostetaan yksilöllisten sijoitusneuvojen ja laajemmalle yleisölle tarkoitettujen sijoitussuositusten välistä rajaa kokoamalla yhteen hajanaista kansallista ja EU-tason lainsäädäntöä. Sääntely on vastikään kokenut merkittäviä uudistuksia, joiden vaikutuksia kirjassa pohditaan. Sääntelyn lisäksi teoksessa hyödynnetään laajasti aiheeseen liittyvää ratkaisukäytäntöä aina Arvopaperilautakunnan antamista ratkaisusuosituksista oikeuskäytäntöön. Kirjan tavoitteena on antaa myös toimintasuosituksia, jotta mahdollisilta vahingonkorvaustilanteilta vältyttäisiin.

YMMÄRTÄVÄTKÖ SIJOITTAJAT, MIHIN HE SIJOITTAVAT? YMMÄRTÄVÄTKÖ MYYJÄT, MITÄ HE MYYVÄT?

Sijoittajan oikeudet ja velvollisuudet ovat yhteydessä sijoituspalvelun tarjoajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sääntelyllä pyritään toisaalta palauttamaan finanssikriisin horjuttama markkinoiden luottamus, toisaalta suojaamaan yksittäistä sijoittajaa.

Sijoittamisen ohjaaminen -teos on kirjoitettu sekä sijoitusalalla työskenteleville alan ammattilaisille että ei-ammattimaisille yksityisille sijoittajille.

Marika Salo on kauppatieteiden tohtori ja työskentelee Vaasan yliopistossa opettajana ja tutkijana. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt erityisesti arvopaperimarkkinaoikeuteen ja yhtiöoikeuteen. Akateemisen työkokemuksen lisäksi Salo on työskennellyt muun muassa pankkialalla sijoitusneuvonnan parissa.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-2794-7
978-952-14-2794-7 142794
Sijoittamisen ohjaaminen
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2016
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-2794-7
Sivumäärä
322
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Marika Salo
Tämä kirja on
Sidottu