Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös

Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä edellytetään pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökseltä 1.1.2016 voimaan tulleissa säännöksissä. Kommentaari seuraa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen (1753/2015) rakennetta normiston avaamiseksi.

Kirjassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
- Miten oikean ja riittävän kuvan vaatimus mikroyrityksessä eroaa muita kirjanpitovelvollisia koskevasta vaatimuksesta?
- Milloin toimintakertomus saadaan jättää laatimatta?
- Miten olennaisuusperiaatetta tulee noudattaa liitetietojen esittämisessä?
- Mihin kohtiin tilinpäätöksessä yritysjohdon tulee kiinnittää huomiota oman vastuunsa kannalta?

Kommentaari avaa uusien helpotusten ja pienyritystä suurempia kirjanpitovelvollisia koskevan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) vaatimusten välistä suhdetta. Kirjanpitolautakunnan lausuntojen avulla selvennetään säännösten sisältöä, mutta otetaan myös selkeitä kantoja avoimiin tulkintakysymyksiin.

Teos keskittyy asetuksen mukaisesti pien- ja mikroyritystä koskevaan tilinpäätösnormistoon. Käsittelyssä huomioidaan osakeyhtiöiden ohella myös yhdistykset ja säätiöt sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Pörssiyhtiöiden ja muiden suuryritysten erityisongelmat on jätetty pois.

Kattavana esityksenä kommentaari soveltuu näin yritysjohdon käsikirjaksi tilinpäätöskysymyksissä. Lisäksi laaja esimerkkiaineisto on hyödyllinen pien- ja mikroyrityksen kirjanpitäjälle samoin kuin tilitoimiston henkilöstölle tilinpäätösasiakirjojen valmistelussa.

Kommentaarin ovat kirjoittaneet arvostettu laskentatoimen asiantuntija, professori Jarmo Leppiniemi ja oikeustaloustieteen dosentti Timo Kaisanlahti, joka on toiminut kirjanpitolainsäädännön uudistusryhmän puheenjohtajana.
110,00 €
(10,00 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-2930-9
Sivumäärä 316
Julkaisuvuosi 2016
Kustantaja Alma Talent
Nimi Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-2930-9
Sivumäärä 316
Julkaisuvuosi 2016
Kustantaja Alma Talent

Tutustu myös näihin julkaisuihin

Tutustu myös näihin julkaisuihin

© 2018 Alma Talent Oy