Pesänjakaja

Pertti Välimäki
Sidottu
149,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Jos osalliset ovat eri mieltä perinnönjaon, osituksen ja avoliittoerottelun toimittamisesta, eikä riitakysymyksistä päästä sovintoon, asian ratkaisee ”ensimmäisenä asteena” tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Jakajan toimitus on yksityinen menettely, joka on periaatteessa vapaamuotoista, mutta jossa on tapana noudattaa soveltuvin osin siviiliprosessin sääntöjä ja periaatteita. Pesänjakajan toimituspäätös ratkaisee osallisten väliset riidat samaan tapaan kuin tuomioistuimen ratkaisu, vaikka se ei olekaan välittömästi täytäntöönpantavissa.

Tämän lainopillisen tutkimuksen pääaiheena on pesänjakajan toimivalta ja toimimisvelvollisuus perinnönjaossa, osituksessa ja avoliittoerottelussa. Kirjan sivuteema koskee siviiliprosessin sääntöjen ja periaatteiden soveltuvuutta toimitusmenettelyssä. Paljon huomiota saavat myös tuomioistuimen tehtävät toimitusta vireillepantaessa, pesänjakajaa valittaessa, omaisuuden myyntimääräystä annettaessa ja toimituksen moitetta ratkaistaessa.

Kirjoittajalla on pitkäaikaista kokemusta jakajan tehtävistä. Lisäksi hän on päässyt tuomarin työssään pohtimaan jakajan asemaa ja toimitusmenettelyä myös tuomioistuimen näkökulmasta. Näistä syistä kirjassa käsiteltävien kysymysten käsittely on ensi sijassa käytännöllistä, mutta jonkin verran on kiinnitetty huomiota myös teoreettisiin näkökohtiin.

Kirjaa kirjoitettaessa sen lukijana on kuviteltu olevan pesänjakaja, toimituksessa osallista avustava juristi ja tuomari.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-3197-5
978-952-14-3197-5 143197
Pesänjakaja
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2021
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-3197-5
Sivumäärä
681
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Pertti Välimäki
Tämä kirja on
Sidottu
Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua