Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

PERHEVARALLISUUSOIKEUS

Perhevarallisuusoikeus on perhe- ja perintöoikeuden kattava parisuhdeoikeuden perusteos. Teoksessa selvitetään avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta, avoliittoa ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröimätöntä parisuhdetta koskevien oikeusohjeiden sisältöä. Teos luo kokonaiskuvan eri parisuhdemuotojen oikeusvaikutuksista ja siitä, miten parisuhteen osapuolet voivat sopimuksin vaikuttaa keskinäiseen oikeussuhteeseensa. Teoksessa tarkastellaan parisuhdekumppanien oikeudellista asemaa aviopuolisoiden oikeudellisen aseman kautta.

Teoksen keskeisiä aihepiirejä ovat:
- osapuolten oikeusasema parisuhteen aikana ja sen purkauduttua
- osapuolten mahdollisuus tehdä sopimuksia parisuhteen aikana ja sen purkautumisen varalta
- lakimääräinen perintöoikeus ja testamenttioikeus
- omistusoikeuden kirjaaminen parisuhteen purkautumisen jälkeen.

Teos on kirjoitettu perusoppikirjaksi oikeustieteellisiin tiedekuntiin. Tiiviin esitystapansa ja kattavuutensa puolesta se sopii myös joka kodin perhevarallisuusoikeuden käsikirjaksi. Lukijan apuna ovat laajat oikeustapaus- ja asiahakemistot. Teoksen lähdeaineisto on systematisoitu jokaisen luvun loppuun yhtenäiseksi tietopaketiksi. Teos sisältää viittaukset verkkotietoaineistoon.

Teoksen kirjoittajat ovat alansa tunnetuimpia ja tunnustetuimpia tutkijoita
93,00 €
(8,45 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi PERHEVARALLISUUSOIKEUS
Sidosasu Sidottu
Painos 2. uudistettu
ISBN 978-952-14-1512-8
Sivumäärä 642
Julkaisuvuosi 2010
Kustantaja Alma Talent
Nimi PERHEVARALLISUUSOIKEUS
Sidosasu Sidottu
Painos 2. uudistettu
ISBN 978-952-14-1512-8
Sivumäärä 642
Julkaisuvuosi 2010
Kustantaja Alma Talent