Osakkeen lunastaminen

Ville Pönkä
Sidottu
130,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Kirjan teemana on osakeyhtiön osakkeen lunastaminen. Tarkastelun kohteena ovat osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain lunastussäännökset sekä sopimusperusteiset lunastusmekanismit. Lunastussääntelyn osalta huomiota kiinnitetään yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeisiin, lunastusehtoisiin osakkeisiin, omien osakkeiden lunastamiseen, sulautumiseen, jakautumiseen ja määräysvallan keskittymiseen liittyvään vähemmistöosakkeiden lunastamiseen sekä vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuvaan lunastussanktioon. Lisäksi kirjassa käsitellään osakkeen lunastusinstituution teoreettisia perusteita ja lunastussääntelyn kehittämismahdollisuuksia.Osakkeen lunastaminen ja varsinkin lunastushinnan määrittäminen ovat riitaherkkiä kysymyksiä. Kirjassa käydään perusteellisesti läpi näihin teemoihin liittyvää oikeus- ja välimieskäytäntöä. Varsinkin välimieskäytännön painoarvo kirjassa on huomattava ja sitä on kerätty niin Suomesta kuin muistakin Pohjoismaista suuri määrä.Kirja on monipuolinen, syvällinen ja ajankohtainen tutkimus osakkeen lunastamisesta. Siitä on hyötyä niin asianajajille, tuomareille, välimiehille kuin muille yhtiö- ja sopimusoikeudellisten asioiden kanssa työskenteleville lakimiehille.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-2323-9
978-952-14-2323-9 142323
Osakkeen lunastaminen
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2015
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-2323-9
Sivumäärä
905
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Ville Pönkä
Tämä kirja on
Sidottu