Opetustoimen lainsäädäntö 2020

Nidottu
Tulossa
119,00 €
Tulossa huhtikuussa 2020
Opetustoimen lainsäädäntö 2020 sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön.

Vuoden 2020 teoksessa on mukana uusi laki ylioppilastutkinnosta, joka tukee lukiouudistuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan 1.1.2020 ja korvaa nykyisen hallintolainkäyttölain.

Opetustoimen lainsäädäntö 2020 sisältää mm. seuraavat osiot:
• Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio
• Korkeakoulutus
• Ammattikoulutus
• Kulttuuritoiminta
• Yhteiskunnallinen sivistystyö
• Opintotuki, rahoitus ja viranomaiset
• Eräitä opetustoimeen liittyviä säädöksiä
(mm. työ- ja hallinto-oikeutta koskevia säädöksiä)
Lue lisää
isbn: 978-952-14-4036-6
978-952-14-4036-6 144036
Opetustoimen lainsäädäntö 2020
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2020
Sidosasu
Nidottu
ISBN
978-952-14-4036-6
Sivumäärä
636
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Tulossa
Tämä kirja on
Nidottu