Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu. Oikeudenkäynti II.

Antti Jokela
Sidottu
120,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Perusteellinen ja käytännönläheinen teos oikeudenkäynnin asianosaisista ja oikeudenkäynnin valmistelusta. Tarkastelun kohteina ovat

• asianosaiset

• asianosaisten edustajat ja oikeusapu

• siviiliprosessuaaliset turvaamistoimet

• esitutkinta ja pakkokeinot rikosasioissa

• kanne riita-asiassa

• syyte rikosasiassa

• juttujen yhdistäminen ja erottaminen

• väliintulo oikeudessa

• riita-asian vireillepano ja valmistelu

• rikosasian vireillepano ja valmistelu

• hakemusasian vireillepano ja valmistelu

• prosessinedellytykset

• tiedoksianto.Teos on uudistettu painos kolmiosaisen teossarjan Oikeudenkäynti I–III keskimmäisestä teoksesta. Merkittävimmät lainmuutokset ovat koskeneet asianosaisten oikeusapua, oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien kelpoisuutta ja tiukentunutta valvontaa, lupalakimiesjärjestelmää, syyttäjien tehtäviä, esitutkintaa ja pakkokeinoja rikosasioissa, ryhmäkannetta ja uusia tiedoksiantotapoja.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-1684-2
978-952-14-1684-2 141684
Oikeudenkäynnin asianosaiset ja  valmistelu. Oikeudenkäynti II.
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2012
Sidosasu
Sidottu
Painos
3. UUDISTETTU
ISBN
978-952-14-1684-2
Sivumäärä
605
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Antti Jokela
Tämä kirja on
Sidottu