Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Markkinointi 3.0

- Tuotteista asiakkaisiin ja ihmiskeskeisyyteen
Muutokset ja mullistukset ovat nykymaailman arkipäivää. Rahoitusmarkkinoiden romahdus, ilmastonmuutos, länsimaiden talouskasvun hidastuminen ja teknologisen kehityksen digitalisoituminen edellyttävät merkittävää muutosta myös markkinoinnin käytäntöihin, toteaa Philip Kotler.

Kaikki makrotaloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen, jolloin myös markkinoinnin pitää muuttua. Viimeisten 60 vuoden aikana markkinointi on muuntunut tuotekeskeisestä kuluttajakeskeiseksi. Nyt on kolmannen muutoksen aika, kun yritysten toiminnan painopiste on siirtymässä kohti inhimillisempiä arvoja.

Markkinointi 3.0 heijastaakin vaihetta, jossa yritykset ovat siirtyneet tuotekeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen ja jossa kannattavuuteen vaikutetaan yritysvastuun avulla.

Markkinointi 3.0:n ajatuksilla on konkreettista merkitystä kuluttajien elämässä: kun ympäristössämme on edelleen sosiaalista ja taloudellista turbulenssia, kun taudeista kehittyy pandemioita, köyhyys lisääntyy ja ympäristön tuhoutuminen etenee, markkinointi 3.0:n mukaan toimivat yritykset antavat toivoa ja koskettavat kuluttajia aivan uudella tasolla.

Toimintaohjeiksi Kotler muotoilee kymmenen käskyä, jotka yhdistävät markkinoinnin ja arvot kiinteästi toisiinsa. Markkinointi tarkoittaa sellaisen yksilöllisen ja rehellisyyteen perustuvan identiteetin määrittämistä, jonka avulla rakentuu vahva yrityskuva. Markkinointia ei siis pitäisi enää nähdä pelkästään myynnin kasvua tukevina toimenpiteinä vaan kuluttajien luottamuksen vahvistamisena ja ylläpitämisenä.

Onko siis todellakin mahdollista olla samanaikaisesti ihmiskeskeinen ja kannattava yritys? Kotlerin mielestä on, ja hän tarjoaa oikeita, konkreettisia esimerkkejä, miten.

Nyt on aika tehdä muutoksia.
67,00 €
(6,09 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi Markkinointi 3.0
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-1719-1
Sivumäärä 223
Julkaisuvuosi 2011
Kustantaja Alma Talent
Nimi Markkinointi 3.0
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-1719-1
Sivumäärä 223
Julkaisuvuosi 2011
Kustantaja Alma Talent
© 2016 Alma Talent Oy