Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Kuntayhtiö

Kunnat järjestävät toimintojaan yhä useammin osakeyhtiömuodossa. Kuntayhtiö-teos on ajankohtainen ja kattava esitys kuntaomisteisten osakeyhtiöiden oikeudellisista kysymyksistä ja omistajaohjauksesta. Kirjassa syvennytään kuntayhtiön kannalta keskeisiin osakeyhtiölain ja kuntalain kysymyksiin sekä kuntayhtiön verotukseen. Kirjassa käsitellään mm. uudistuneen kuntalain omistajaohjaussäännösten soveltamista käytännössä ja kuntayhtiön hallinnon järjestämistä.

Kirjassa käsiteltäviä asioita ovat mm.:

• miksi kuntayhtiö?
• toiminnan yhtiöittäminen ja kilpailuneutraliteettikysymykset
• kuntayhtiön toimielimet ja niiden tehtävät (yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja)
• johdon esteellisyys- ja vastuukysymykset
• kuntayhtiön asiantuntevan hallituksen muodostaminen
• kunnan omistajaohjaus ja omistajaohjausvälineet
• konserniohje omistajaohjauksessa
• osakassopimukset
• kuntayhtiön taloudellisten tavoitteiden asettaminen
• hyvä hallintotapa kuntayhtiöissä
• kuntayhtiön tietojen julkisuus ja avoimuuden edistäminen
• kuntayhtiöiden verotus.

Teos on tarpeellinen kaikille kuntayhtiöiden parissa työskenteleville: kuntayhtiöiden toimivalle johdolle, hallituksen jäsenille sekä luottamushenkilöille, konsernijohdolle ja omistajaohjauksesta vastaaville virkamiehille sekä niille, jotka miettivät kuntien palvelutuotannon organisointia.

KTT Janne Ruohonen on oa. yritysoikeuden professori Itä-Suomen yliopistossa ja yritysjuridiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Ruohosella on kokemusta hallitustyöskentelystä, ja hän on toiminut luennoitsijana useissa kuntayhtiöiden omistajaohjausta koskevissa tilaisuuksissa.

OTT, VTM Veikko Vahtera on yritysjuridiikan professori Tampereen yliopistossa. Vahteralla on laaja kokemus asiantuntijana toimimisesta sekä yhtiöoikeuden että riidanratkaisun alueella. Vahtera on myös toiminut kuntayhtiön johto- ja hallitustehtävissä.

OTT, ekonomi Seppo Penttilä on vero-oikeuden professori Tampereen yliopistossa, ja hänellä on monipuolinen kokemus verotuksesta. Yritysverotuksen asiantuntijana Penttilä on ollut useasti mukana kuntayhtiöiden verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa.
98,00 €
(8,91 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi Kuntayhtiö
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-3128-9
Sivumäärä 362
Julkaisuvuosi 2017
Kustantaja Alma Talent
Nimi Kuntayhtiö
Sidosasu Sidottu
ISBN 978-952-14-3128-9
Sivumäärä 362
Julkaisuvuosi 2017
Kustantaja Alma Talent
© 2018 Alma Talent Oy