Tilaa uutiskirje
 • Ei tuotteita
  Kassalle

OLLI MÄENPÄÄ

OLLI MÄENPÄÄ

OLLI MÄENPÄÄ


Professori Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Olli Mäenpää työskentelee hallinto-oikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina, Kansainvälisen talousoikeuden instituutin johtajana, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsenenä, tuomarina korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohtajana, Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan valvontaelimen jäsenenä ja Varsinaissuomalaisen osakunnan inspehtorina. Parhaillaan hän toimii Suomen akatemian hallituksen jäsenenä ja Yliopiston Apteekin hallituksen puheenjohtajana. Mäenpäätä kuullaan asiantuntijana ministeriöissä, eduskunnan valiokunnissa ja lainvalmistelussa. Hänen keskeisiä tutkimusaiheitaan ovat julkisuusperiaate, hyvän hallinnon perusteet, hallinnollinen sääntely, eurooppalainen hallinto-oikeus, yliopistojen itsehallinto, kunnallishallinto, oikeudenkäynti hallintotuomioistuimissa ja oikeusturvan perusteet.

Kirjailijan teokset verkkokaupassamme 
 1. Yleinen hallinto-oikeus

  Yleinen hallinto-oikeus

  Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat. Mäenpää käsittelee hallintotoiminnan perusasioita, kuten julkisen vallan ...
  129,00 €
  (11,73 €)
   

 2. Julkisuusperiaate

  Julkisuusperiaate

  Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on kiinteä yhteys sananvapauden toteutumiseen. Se määrittelee etenkin asiakirjojen julkisuutta ja oikeutta saada tieto viranomaisten toiminnasta. ...
  120,00 €
  (10,91 €)
   

 3. EUROOPPALAINEN HALLINTO-OIKEUS

  EUROOPPALAINEN HALLINTO-OIKEUS

  Rajat ylittävä ja verkostoituva eurooppalainen hallinto koostuu kansallisista viranomaisista, eurooppalaisista virastoista ja komiteoista sekä komission toiminnasta. Tämä monimutkainen ja -tasoinen hallinto tarvitsee oikeudellisia ...
  98,00 €
  (8,91 €)
   

 4. Yliopistolaki

  Yliopistolaki

  Uusi yliopistolaki tekee yliopistoista itsenäisiä oikeushenkilöitä. Se muuttaa olennaisesti niiden nykytilaa.

  Yliopistot irtautuvat valtiosta ja niistä tulee oman valintansa mukaan ...
  78,60 €
  (7,15 €)