Tilaa uutiskirje
 • Ei tuotteita
  Kassalle

JUKKA MÄHÖNEN

JUKKA MÄHÖNEN


OTT, KTM, LL.M. (Berkeley), VT Jukka Mähönen on Oslon yliopiston oikeustieteen professori sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen oikeustaloustieteen dosentti. Ennen siirtymistään Osloon hän toimi pitkään opetus- ja tutkimustehtävissä Turun yliopistossa, viimeksi siviilioikeuden professorina (opetusalana kauppaoikeus) ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina. Mähönen opettanut myös muissa yliopistoissa. Hän on osallistunut Suomessa yksityisoikeudelliseen lainvalmisteluun sekä virkamiehenä että asiantuntijana oikeusministeriössä sekä osallistunut lainvalmisteluun Euroopan komission ja useiden suomalaisten ministeriöiden asettamissa työryhmissä. Hänen tutkimustoimintansa painopistealueita ovat yhteisö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus, yritysoikeuden ja kirjanpidon suhde sekä oikeustaloustiede ja kestävä yritystoiminta.

Mähönen on valtiontalouden tarkastusviraston tieteellisen neuvoston jäsen ja toiminut aiemmin valtion tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan varapuheenjohtajana sekä luottamustehtävissä suomalaisessa tiedeyhteisössä. Mähönen on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Kirjailijan teokset verkkokaupassamme



 
 1. Osakeyhtiö III

  Osakeyhtiö III

  Corporate governance
  Osakeyhtiö-teossarjan kolmas osa käsittelee corporate governancea koskevaa osakeyhtiölain sääntelyä. Teos esittelee osakeyhtiön perustamista koskevat säännökset, yhtiön keskeiset toimielimet ja niiden toimintaperiaatteet sekä ...
  120,00 €
  (10,91 €)
  Tulossa joulukuussa 2018

 2. Aktiebolag I - Allmänna läror

  Aktiebolag I - Allmänna läror

  Aktiebolag I – Allmänna läror är ett av fyra verk som behandlar aktiebolaget. Fokus ligger här på olika bolagsteorier och allmänna bolagsrättsliga principer som är centrala vid tolkning och tillämpning av aktiebolagslagen. ...
  98,00 €
  (8,91 €)
   

 3. Osakeyhtiö I - Yleiset opit

  Osakeyhtiö I - Yleiset opit

  - Yleiset opit
  Osakeyhtiö I -teoksessa keskitytään yhtiöoikeudellisiin periaatteisiin sekä osakeyhtiöoikeuden yleisten oppien, kuten yhtiön toiminnan tarkoituksen, yhtiöintressin, yhdenvertaisuuden ja johdon velvollisuuksien sisällön ...
  105,00 €
  (9,55 €)
   

 4. Yritysoikeus

  Yritysoikeus

  - Oikeuden perusteokset
  Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä. Teoksessa käsitellään laajasti yhtiömuotoja, kirjanpitoa ja tilintarkastusta, arvopaperimarkkinoita, immateriaalioikeuksia, ...
  196,40 €
  (17,85 €)
   

 5. Osuuskunta

  Osuuskunta

  Osuuskuntalaki muuttui 1.1.2014. Osuuskunta on perusteos osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan hallintoon ja toimielimille. Se kertoo kuinka uutta osuuskuntalakia tulee käytännössä soveltaa: mitkä ovat sen yhtymäkohdat ...
  79,00 €
  (7,18 €)
   

 6. Osakeyhtiöoikeus käytännössä

  Osakeyhtiöoikeus käytännössä

  Osakeyhtiöoikeus käytännössä -teos sisältää kattavan esityksen osakeyhtiöiden sääntelystä aina yhtiön perustamisesta sen purkamiseen. Teoksessa on huomioitu kaikki osakeyhtiölain muutokset ja uusin yhtiöoikeudellinen ...
  91,30 €
  (8,30 €)
   

 7. Osakeyhtiö II - pääomarakenne ja rahoitus

  Osakeyhtiö II - pääomarakenne ja rahoitus

  Osakeyhtiö II esittelee yhtiöiden käytössä olevat rahoitusvälineet, muutokset rahoituksessa sekä varojen jakotavat. Tässä osassa käsitellään myös lukuisia yrityksiä koskevat yritysjärjestelyt, esimerkiksi sulautumismenettelyn ...
  99,40 €
  (9,04 €)
   

 8. Osakeyhtiö III - Corporate Governance

  Osakeyhtiö III - Corporate Governance

  Osakeyhtiö-teossarjan kolmas osa käsittelee corporate governancea koskevaa osakeyhtiölain sääntelyä muita näkökulmia kuitenkaan unohtamatta. Teos esittelee osakeyhtiön perustamista koskevat säännökset, yhtiön keskeiset ...
  99,40 €
  (9,04 €)
   

 9. Osakeyhtiö IV - osakeyhtiö ja verotus

  Osakeyhtiö IV - osakeyhtiö ja verotus

  Teoksessa käsitellään kattavasti osakeyhtiölaista seuranneita uusia soveltamistilanteita ja elinkeinoverolain nimenomaisia osakeyhtiölain huomioon ottavia muutoksia. Myös kirjanpidon ja osakeyhtiölain väliset kysymykset ovat ...
  99,40 €
  (9,04 €)
   

© 2016 Alma Talent Oy