Tilaa uutiskirje
 • Ei tuotteita
  Kassalle

JUKKA MÄHÖNEN

JUKKA MÄHÖNEN


OTT, KTM, LL.M. (Berkeley), VT Jukka Mähönen on Oslon yliopiston oikeustieteen professori sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen oikeustaloustieteen dosentti. Ennen siirtymistään Osloon hän toimi pitkään opetus- ja tutkimustehtävissä Turun yliopistossa, viimeksi siviilioikeuden professorina (opetusalana kauppaoikeus) ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina. Mähönen opettanut myös muissa yliopistoissa. Hän on osallistunut Suomessa yksityisoikeudelliseen lainvalmisteluun sekä virkamiehenä että asiantuntijana oikeusministeriössä sekä osallistunut lainvalmisteluun Euroopan komission ja useiden suomalaisten ministeriöiden asettamissa työryhmissä. Hänen tutkimustoimintansa painopistealueita ovat yhteisö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus, yritysoikeuden ja kirjanpidon suhde sekä oikeustaloustiede ja kestävä yritystoiminta.

Mähönen on valtiontalouden tarkastusviraston tieteellisen neuvoston jäsen ja toiminut aiemmin valtion tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan varapuheenjohtajana sekä luottamustehtävissä suomalaisessa tiedeyhteisössä. Mähönen on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Kirjailijan teokset verkkokaupassamme 
 1. Osakeyhtiö I - Yleiset opit

  Osakeyhtiö I - Yleiset opit

  - Yleiset opit
  Osakeyhtiö I -teoksessa keskitytään yhtiöoikeudellisiin periaatteisiin sekä osakeyhtiöoikeuden yleisten oppien, kuten yhtiön toiminnan tarkoituksen, yhtiöintressin, yhdenvertaisuuden ja johdon velvollisuuksien sisällön ...

  Normaali hinta: 105,00 €

  Erikoishinta: 68,25 €

  (6,20 €)

   

 2. Yritysoikeus

  Yritysoikeus

  - Oikeuden perusteokset
  Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä. Teoksessa käsitellään laajasti yhtiömuotoja, kirjanpitoa ja tilintarkastusta, arvopaperimarkkinoita, immateriaalioikeuksia, ...

  Normaali hinta: 196,40 €

  Erikoishinta: 127,66 €

  (11,61 €)

   

 3. Osuuskunta

  Osuuskunta

  Osuuskuntalaki muuttui 1.1.2014. Osuuskunta on perusteos osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan hallintoon ja toimielimille. Se kertoo kuinka uutta osuuskuntalakia tulee käytännössä soveltaa: mitkä ovat sen yhtymäkohdat ...

  Normaali hinta: 79,00 €

  Erikoishinta: 51,35 €

  (4,67 €)

   

 4. Osakeyhtiöoikeus käytännössä

  Osakeyhtiöoikeus käytännössä

  Osakeyhtiöoikeus käytännössä -teos sisältää kattavan esityksen osakeyhtiöiden sääntelystä aina yhtiön perustamisesta sen purkamiseen. Teoksessa on huomioitu kaikki osakeyhtiölain muutokset ja uusin yhtiöoikeudellinen ...

  Normaali hinta: 91,30 €

  Erikoishinta: 45,65 €

  (4,15 €)

   

 5. Osakeyhtiö II - pääomarakenne ja rahoitus

  Osakeyhtiö II - pääomarakenne ja rahoitus

  Osakeyhtiö II esittelee yhtiöiden käytössä olevat rahoitusvälineet, muutokset rahoituksessa sekä varojen jakotavat. Tässä osassa käsitellään myös lukuisia yrityksiä koskevat yritysjärjestelyt, esimerkiksi sulautumismenettelyn ...

  Normaali hinta: 99,40 €

  Erikoishinta: 49,70 €

  (4,52 €)

   

 6. Osakeyhtiö III - Corporate Governance

  Osakeyhtiö III - Corporate Governance

  Osakeyhtiö-teossarjan kolmas osa käsittelee corporate governancea koskevaa osakeyhtiölain sääntelyä muita näkökulmia kuitenkaan unohtamatta. Teos esittelee osakeyhtiön perustamista koskevat säännökset, yhtiön keskeiset ...

  Normaali hinta: 99,40 €

  Erikoishinta: 49,70 €

  (4,52 €)

   

 7. Osakeyhtiö IV - osakeyhtiö ja verotus

  Osakeyhtiö IV - osakeyhtiö ja verotus

  Teoksessa käsitellään kattavasti osakeyhtiölaista seuranneita uusia soveltamistilanteita ja elinkeinoverolain nimenomaisia osakeyhtiölain huomioon ottavia muutoksia. Myös kirjanpidon ja osakeyhtiölain väliset kysymykset ovat ...

  Normaali hinta: 99,40 €

  Erikoishinta: 49,70 €

  (4,52 €)