Tilaa uutiskirje
 • Ei tuotteita
  Kassalle

JARMO LEPPINIEMI

JARMO LEPPINIEMI


Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut usean Talentum Fokus -teoksen vastuunalaisena asiantuntijana ja päivittäjänä. Hän on toiminut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa liiketaloustieteen laskentatoimen professorina.

Jarmo Leppiniemi on toiminut pitkään valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä ja kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana. Hän on osallistunut useiden lakien valmisteluun, muun muassa arvopaperimarkkina- ja kirjanpitolainsäädäntöön liittyen. Leppiniemellä on useita luottamustoimia eri yhteisöjen, säätiöiden ja kirkon hallinnossa.

Jarmo Leppiniemi on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita kirjanpidon, tilinpäätöksen, verotuksen ja rahoituksen alueilta.

Kirjailijan teokset verkkokaupassamme 
 1. Pienyhtiön tilinpäätös

  Pienyhtiön tilinpäätös

  Säännökset ja hallituksen vastuu
  Kirja on ajantasaistettu painos ”Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös” -kommentaarista. Teos selvitetään yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä edellytetään pien- ja mikrokokoisen osakeyhtiön ...
  120,00 €
  (10,91 €)
  Tulossa marraskuussa 2018

 2. Tilinpäättäjän käsikirja

  Tilinpäättäjän käsikirja

  Tilinpäättäjän käsikirja on monipuolinen ja selkeä katsaus tilinpäätös- ja toimintakertomusprosessiin. Kirja on kirjoitettu käytännön tarpeista lähtöisin ja siinä käydään läpi tilinpäätöstilanteessa esiin tulevat ...
  105,00 €
  (9,55 €)
   

 3. Ratkaisuja tilinpäättäjän ongelmiin

  Ratkaisuja tilinpäättäjän ongelmiin

  Ratkaisuja tilinpäättäjän ongelmiin on käytännön työkalu tilinpäätöksiä tekevän ammattilaisen jokapäiväiseen käyttöön.

  92,00 €
  (8,36 €)
   

 4. Tilinpäätöksen tulkinta

  Tilinpäätöksen tulkinta

  Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat yrityksen tärkeimmät taloudestaan antamat viestit. Niiden sisältö määritellään lainsäädännössä. Tilinpäätöksen tulkinta on ammattikäyttöön soveltuva perusteos kaikille ...
  92,00 €
  (8,36 €)
   

 5. Oikeat ja riittävät kirjaukset

  Oikeat ja riittävät kirjaukset

  Teos perustuu käytännössä ilmenneisiin kirjausongelmiin. Kirjassa käydään läpi taseen ja tuloslaskelman erät niihin liittyvine esimerkkeineen. KILAn ratkaisuista ja muista virallisohjeista on etsitty ja tiivistetty asian ydin.
  110,00 €
  (10,00 €)
   

 6. Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös

  Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös

  Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä edellytetään pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökseltä 1.1.2016 voimaan tulleissa säännöksissä. Kommentaari seuraa pien- ja mikroyrityksen ...
  110,00 €
  (10,00 €)
   

 7. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta

  Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta

  Jarmo Leppiniemen ja Tapani Kykkäsen uudistettu teos on kattava johdatus kirjanpitoon, tilinpäätöksen laatimiseen ja tilinpäätöksen tulkintaan.

  55,00 €
  (5,00 €)
   

 8. Kirjanpitolaki - Kommentaari

  Kirjanpitolaki - Kommentaari

  Ajantasaistetussa painoksessa on huomioitu kauttaaltaan kirjanpitolain uudistus. Uutta säännöstöä tulee soveltaa 1.1.2016 ja sen jälkeen alkavilta tilikausilta, mutta kirjanpitovelvollinen saa - niin halutessaan - laatia myös ...
  120,00 €
  (10,91 €)
   

 9. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

  Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

  Teos auttaa näkemään kirjanpidon ja verotuksen yhtymäkohdat sekä kirjanpitolain mahdollisuudet yrityksen verosuunnittelussa. Teos selvittää mm. miten vaihtoehtoisten investointi- ja rahoituspäätösten verotuksellista edullisuutta ...
  83,60 €
  (7,60 €)
   

 10. Hyvä tilinpäätöskäytäntö

  Hyvä tilinpäätöskäytäntö

  Kirja on apuna ja oppaana, kun halutaan noudattaa hyvää kirjanpitotapaa ja hyvää tilinpäätöstapaa sekä nähdä, miten muut menettelevät.
  84,40 €
  (7,67 €)
   

 11. Liikekirjanpito

  Liikekirjanpito

  Fokus Liikekirjanpito on kattava hakuteos kirjanpitolain säännöksistä, viranomaisten ohjeista ja käytännön sovelluksista. Teoksessa käsitellään mm. liiketapahtumien kirjauksia, julkisuus- ja veronäkökohtia sekä ...
  268,21 €
  (51,91 €)
   

 12. Yritysrahoitus

  Yritysrahoitus

  Fokus Yritysrahoituksessa professori Jarmo Leppiniemi ja toimitusjohtaja Sari Lounasmeri tarkastelevat yritysrahoituksen vaatimuksia ja suunnittelumahdollisuuksia. Vaihtoehtojen monipuolistuessa ja nopeutuessa yrityksen ...
  210,74 €
  (40,79 €)
   

© 2016 Alma Talent Oy