Kauppalain pääkohdat

Thomas Wilhelmsson, Leif Sevón, Pauliine Koskelo
Nidottu
60,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Kauppalaki sisältää seikkaperäiset säännökset myyjän ja ostajan oikeuksista ja velvollisuuksista irtaimen omaisuuden kaupassa. Vaikka kauppalain säännökset voidaan sopimuksin syrjäyttää, lain sisällön tunteminen on tärkeää kaikille, jotka joutuvat laatimaan kauppaa koskevia sopimuksia tai ovat muuten tekemisissä tällaisten sopimusten kanssa.
Kirjan käyttökelpoisuutta on tässä painoksessa parannettu lisäämällä uusia sekä laadittuja että pohjoismaisesta oikeuskäytännöstä tuotuja soveltamisesimerkkejä.

Teoksessa selostetaan lain sisältö asiakokonaisuuksittain. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi sekä palvelemaan käytännön liike-elämän ja lakimiesten tiedontarpeita. Kauppalain teksti on kirjan liitteenä ja kirjassa selostetaan myös KKO:n kauppalakia koskeva oikeuskäytäntö. Kauppalakia koskevan laajan pohjoismaisen oikeuskirjallisuuden pohjalta on tarvittaessa kehitelty aiemmissa painoksissa esitettyjä kannanottoja.

Kirjoittajat ovat olleet Suomen edustajina kauppalakia valmistelleessa pohjoismaisessa työryhmässä sekä laatineet hallituksen esityksen kauppalaiksi.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-0949-3
978-952-14-0949-3 140949
Kauppalain pääkohdat
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2006
Sidosasu
Nidottu
Painos
5. UUDISTETTU
ISBN
978-952-14-0949-3
Sivumäärä
230
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Thomas Wilhelmsson, Leif Sevón, Pauliine Koskelo