Kaikki kirjat

Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 1-10 / 16
 1. TalentumPro - cover image
  Kilpailukykyä hinnoittelulla
  , Erkki Laitinen
  Yrityksen tehokas taloudellinen johtaminen ei ole mahdollista ilman täsmällistä tietoa tuotteiden kustannuksista ja niiden oikeasta hintatasosta markkinoilla. Kustannuslaskennan ja hinnoittelun merkitys liiketoiminnassa on kasvanut: yritys asemoi itsensä markkinoille oikealla hinnoittelulla, joka vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen. Tarkoituksenmukaisesti asetettu hinta johtaa yrityksen strategian mukaiseen kasvuun ja tuottaa sille tavoitteen mukaisen kannattavuuden. Yritys luo siten kilpailukykyä oikealla hinnoittelulla.

  Kilpailukykyä hinnoittelulla -teoksessa käsitellään perusteellisesti yrityksen kustannuslaskennan ja hinnoittelun keskeisiä kysymyksiä. Suoritekohtainen kustannuslaskenta on tärkeä osa hinnoittelua, sillä ilman tehokasta kustannuslaskentaa ei riittävän hinnan asettaminen ja sen valvonta ole mahdollista. Teoksessa esitetään erilaisia sääntöjä, joita noudattamalla yritys voi asettaa tuotteilleen tai palveluilleen kilpailukykyisen hinnan. Kirjassa esitellään myös tuloksia laajasta tutkimuksesta, joka käsittelee suomalaisten yritysten kustannuslaskentaa ja hinnoittelua.

  Teos sopii oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä yritysjohdolle käytännön päätöksenteon tueksi.

  Teoksen kirjoittaja Erkki K. Laitinen toimii laskentatoimen professorina Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella.
 2. Law and Art
  Law and Art Cultural Heritage of Finland
  Matti S. Kurkela
  Kirjassa on Olaus Petrin tuomarinohjeet ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkieliset ohjeet ovat alkuperäiset. Suomeksi ja englanniksi ohjeet on käännetty nykykielelle, mutta samalla on säilytetty alkuperäistekstin arvokkuus. Kirjan esipuhe on professori Jukka Kekkosen laatima.

  Kuvituksena kirjassa on edustava otos suomalaista taidetta. Kirja on nelivärinen, arvokas ja juhlava julkaisu, joka sopii erinomaisesti lahjakirjaksi sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä.
 3. TalentumPro - cover image
  Legal Writing Handbook (sis. cd-rom)
  Rupert Haigh
  Haluatko hallita englannin kielen koukeroita ja tuottaa selkeää ja sujuvaa englantia? Tämän tiiviin ja käytännönläheisen oppaan avulla onnistut. Pääpaino on sopimusten laadinnassa ja juridisessa kirjeenvaihdossa. Teos sisältää useita sanastoja, mm. laajan sanaston kansainvälisen kauppa- ja yritysjuridiikan peruskäsitteistä ja lyhenteistä. Teoksesta löydät selkeät ohjeet juridisesta kielestä, esimerkkejä, mallilauseita ja kirjepohjia. Teoksen käyttökelpoisuutta lisää kirjaan liitetty CD-ROM, joka sisältää yleisimmin käytetyt kansainväliset asiakirjat ja kirjepohjat heti hyödynnettävissä olevassa word-muodossa.

  -------
  English is the dominant language of international business relations. Consequently, a good working knowledge of English is essential for today's legal professional. This book, written by an experienced English lawyer who also has over five years'experience of teaching legal English to Finnish and European lawyers, focuses on the essential aspects of legal writing. It aims to be a concise and practical reference resource which will help you both to master the complexities of English legal language and to use clear, accurate English when drafting documents or correspondence.

  The book also comes with a CD-ROM, which contains a selection of the most frequently used international commercial legal documents and letters (including a cooperation agreement, non-disclosure agreement, joint venture agreement, request for payment of overdue account etc). These are made available in Word format and may be adapted for practical use.
 4. KKO:n ratkaisut kommentein I 2007
  KKO:n ratkaisut kommentein I 2007
  Pekka Timonen
  KKO:n ratkaisut kommentein -teos ilmestyy vuosittain kahtena niteenä. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Loppuvuonna annettavat ratkaisut sisältyvät osaan II. Jokaisen ratkaisun yhteydessä on asiantuntijan kommentti sekä viittaukset aiempaan oikeuskäytäntöön ja keskeiseen oikeuskirjallisuuteen. Lisäksi teos sisältää laajan asia- ja oikeustapaushakemiston.

  Kustakin oikeudenalasta vastaa oma osastovastaava. Kaikki osastovastaavat ovat oikeustieteen tohtoreita, omien oikeudenalojensa tunnustettuja huippunimiä. Teoksen kirjoittajakuntaan kuuluu myös muita asiantuntijoita, jotka osastovastaavat ovat kutsuneet kommentoimaan yksittäisiä tapauksia.
 5. Eettinen johtaminen
  Eettinen johtaminen Tie kestävään menestykseen
  Erika Heiskanen, Jari Salo
  Eettinen johtaminen on organisaation maineen, hyvinvoinnin ja tuloksen tekemisen avain. Hyvä maine tekee yrityksestä kilpailukykyisen ja halutun sekä synnyttää lisäarvoa. Onkin osoitettu, että organisaation korkea moraali korreloi positiivisesti taloudellisen tuoton kanssa.

  Eettinen johtaminen – tie kestävään menestykseen tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen ja pureutuu johtajien yhä monimutkaisempiin haasteisiin ja niiden ratkaisukeinoihin. Johtajilta edellytetään kykyä tehdä yhä nopeampia päätöksiä, ja heidän toimintansa on yhä useammin julkisuuden valokeilassa.

  ”Eettinen johtaja kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja etsii luovia, kestäviä ratkaisuja. Hän tuntee itsensä ja oman arvopohjansa. Hän johtaa linjakkaasti, jämäkästi ja lahjomattomasti. Ennen kaikkea eettinen johtaja toimii rohkeasti eettisesti kestävien periaatteidensa mukaan – ulkoisista paineista huolimatta”, kirjan kirjoittajat Erika Heiskanen ja Jari Salo painottavat.

  Eettisen ja vastuullisen toimintatavan puuttuminen näkyy yleisenä tehottomuutena organisaatiossa, koska ihmiset eivät ota vastuuta kokonaisuudesta. Ei myöskään riitä, että yritys kirjaa arvonsa; sen pitää myös toimia niiden pohjalta. Kirjatut arvot eivät saa olla ristiriidassa koetun todellisuuden kanssa.

  Kirjoittajat osoittavat, että johtamisen ja toimintatapojen eettinen taso tekee organisaatiosta joko häviäjän, selviytyjän tai edelläkävijän. Teoksessa kuvataan hyvän itsensä johtamisen kokonaisuus ja käydään läpi kehittämisen kehä: kuinka ponnistella kohti edelläkävijyyttä ja viisasta organisaatiota. Kirjoittajat haastavat itsensä, lukijan ja jokaisen johtajan olemaan aktiivinen osa tulevaisuuden rakentamisessa.
 6. Intelligent self-leadership
  Intelligent self-leadership Perspectives to personal growth
  Pentti Sydänmaanlakka
  Intelligent self-leaders are the key factor in determining the success of any organisation. All leadership starts with leading one-self. Self-leadership should be perceived as the core of all leadership.

  Intelligent Self-Leadership focuses on this core of leadership: How could we all learn to direct and lead ourselves better? We all have our own organisation, Self Ltd, in which we are the managers. We need to invest in our total wellness, which means looking after our efficiency, renewal, and well-being. Total wellness comprises physical, mental, social, spiritual and professional condition. Managing all these areas in a balanced way is intelligent self-leadership. It is holistic self-development and fulfilment.

  Pentti Sydänmaanlakka (PhD) has a wide experience in personnel management, having worked for Nixdorf, Siemens, Kone and Nokia among others. He has been the managing director of Pertec Consulting Oy since 2002, and also works as a consultant, researcher, author and entrepreneur. Sydänmaanlakka's books Intelligent Organisation and Intelligent Leadership have both been nominated finalists of the Pro Oeconomia contest (2002 and 2004). Intelligent self-leadership is the third component of the highly successful trilogy.
 7. TalentumPro - cover image
  Yrityskiinnitys
  Jarmo Tuomisto
  Yrityskiinnitys on yleinen, vakiintuneen aseman saavuttanut vakuuskeino. Esimerkiksi vuoden 2007 lopussa kiinnityksiä oli vahvistettuna noin 131 000, ja niiden yhteispääoma oli noin 61 miljardia euroa. Yrityskiinnitysten lukumäärä ja erityisesti niiden yhteispääoma oli taas tuntuvasti kasvanut edellisestä vuodesta.

  Yrityskiinnitystä koskevilla säännöillä on merkitystä ensi sijassa luotonantajan harkitessa riskiään tai luottosuhteen aikaisia toimintavaihtoehtojaan. Tällä hetkellä tuota merkitystä korostaa ennakoitavissa oleva luottoriskien kasvu. Luotonantajien lisäksi myös muiden liike-elämässä toimivien on kuitenkin syytä tuntea nuo säännöt. Yrityskiinnitys jättää elinkeinonharjoittajalle suhteellisen laajan toimintavapauden, mutta vapaudella on rajansa, joiden ylittäminen voi vaikuttaa ratkaisevasti elinkeinonharjoittajan sopimuskumppanin asemaan. Yrityskiinnitystä koskevan normiston on luonnollisesti oltava myös ulosottomiesten, konkurssipesän hoitajien ja saneerausmenettelyn selvittäjien tiedossa.

  Teos on yleisesitys yrityskiinnityksestä. Pääpaino on yrityskiinnityksen kohdetta ja sen muutoksia koskevissa ongelmissa. Huomiota kiinnitetään yrityskiinnityksen ja muiden vakuuskeinojen suhteeseen sekä kiinnityksen alaisen omaisuuden luovutuksiin, mutta myös yrityskiinnityksen haltijan asemaan ulosmittauksessa, konkurssissa ja yrityssaneerauksessa. Kirja soveltuu mainiosti niin ammattikäyttöön kuin erikoistumisvaiheen ja syventävien opintojen oppikirjaksikin.

  Kirjoittaja Jarmo Tuomisto on Turun yliopiston siviilioikeuden professori.
 8. Käytännön johtoryhmätyöskentely
  Käytännön johtoryhmätyöskentely
  Seppo Mansukoski, Pertti Porenne, Lasse Mitronen,
  Onko johtoryhmän kokoonpano ja osaaminen päämääriin nähden oikea? Toimiiko johtoryhmä päätöksenteossaan ja kokoustyöskentelyssään siten, että syntyy toteutuskelpoisia päätöksiä? Kuinka johtoryhmä voi arvioida omaa työtään ja täsmentää kehityskohteita? Nämä ovat kysymyksiä, joihin jokainen johtoryhmä joutuu käytännön työssään toistuvasti hakemaan ratkaisuja.

  ”Suomessa on yhteensä kymmeniätuhansia johtoryhmiä. On siis perusteltua kysyä, onko tämä volyymiltaan ja kustannuksiltaan varsin mittava toiminta tehokasta, tuottavaa ja tuloksellista”, kirjan kirjoittajat huomauttavat. Käytännön johtoryhmätyöskentely -kirjassaan he käsittelevät niitä keskeisimpiä osa-alueita, joiden varaan tuloksekas käytännön johtoryhmätyöskentely rakentuu.

  Johtoryhmätyöskentelyä tarkastellaan muun muassa talouden, ihmisten ja strategisen johtamisen näkökulmista. Kirjoittajat käsittelevät myös sellaisia asioita, jotka nousevat esiin eri aikakausina ja vaikuttavat organisaatioiden johtamiseen ja johtoryhmätyöskentelyyn. Tätä nykyä näitä ovat esimerkiksi kansainvälistymien, globalisoituminen, verkostoituminen ja monimuotoisuuden johtaminen.

  ”Yhteenvetona keskusteluista ja kokemuksista voidaan todeta, että johtoryhmätyöskentelyn yleiset ajatuskulut, menetelmät ja välineet näyttävät olevan yleislinjoiltaan samantyyppisiä suomalaisissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Merkittäviä eroja sen sijaan ilmenee eri johtoryhmien työskentelytavoissa ja tehokkuudessa sekä niiden aikaansaamissa tuloksissa”, kirjoittajat kertovat.

  Johtoryhmätyötä käsitellään niin strategisen, taloudellisen kuin ihmisten johtamisenkin näkökulmista. Toisaalta kirjassa käsitellään sellaisia asioita ja ilmiöitä, jotka nousevat esiin eri aikakausina ja jotka vaikuttavat organisaatioiden johtamiseen ja johtoryhmätyöskentelyyn. Tätä nykyä näitä ovat esimerkiksi kansainvälistyminen, globalisoituminen ja verkostoituminen.
 9. KKO:n ratkaisut kommentein II 2006
  KKO:n ratkaisut kommentein II 2006
  Pekka Timonen
  KKO:n ratkaisut kommentein -teos ilmestyy vuosittain kahtena niteenä. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Loppuvuonna annettavat ratkaisut sisältyvät osaan II. Jokaisen ratkaisun yhteydessä on asiantuntijan kommentti sekä viittaukset aiempaan oikeuskäytäntöön ja keskeiseen oikeuskirjallisuuteen. Lisäksi teos sisältää laajan asia- ja oikeustapaushakemiston.
  Kustakin oikeudenalasta vastaa oma osastovastaava. Kaikki osastovastaavat ovat oikeustieteen tohtoreita, omien oikeudenalojensa tunnustettuja huippunimiä. Teoksen kirjoittajakuntaan kuuluu myös muita asiantuntijoita, jotka osastovastaavat ovat kutsuneet kommentoimaan yksittäisiä tapauksia.
 10. TalentumPro - cover image
  Nuorten lakikirja - rikoksesta rangaistukseen - + Ilman harkintaa dvd - + Ilman harkintaa dvd
  Thomas Elfgren, Kati Norppa, ,
  Kesäinen perjantai-ilta, kavereita ja pussikaljaa. Jokainen muistaa miten kyse oli viattomasta hauskanpidosta, mutta myös sen kuinka joukossa tyhmyys tiivistyi. Yksi sai päähänsä jotain, eikä muita ollut hankalaa houkutella mukaan....
  Tietävätkö nuoret mitkä teot ovat rikoksia? Kuinka varmistua siitä, että nuori tietää miten kauaskantoiset ja yllättävät seuraukset nuoruuden toilailulla saattaa olla? Miten varoittaa saarnaamatta? Nuorten lakikirja on kirjoitettu nuoria puhuttelevalla tavalla. Se tarjoaa tiiviin ja ymmärrettävän tietopaketin rikosoikeudellisista seuraamuksista sekä poliisikuulustelu- ja tuomioistuinprosessista, tietoa rikosten muista seurauksista, toimimisesta ongelmatilanteissa ja avun hakemisesta.

  Teoksen liitteenä on Ilman harkintaa -elokuvan dvd, jossa nuoret esittävät todentuntuisesti kolme kirjassa esiteltyä rikosta seurauksineen. Pienelokuvassa "No onko nyt helpompaa?" käsitellään koulukiusaamista, yllyttämistä kännyköiden varastamiseen sekä sovittelua. "Ei tullut mieleen ei" paneutuu tietokoneohjelmien luvattomaan kopiointiin ja myyntiin eli tekijänoikeusrikkomuksiin. "Kesäbileet"-elokuvan teemana on alaikäisten alkoholin käyttö, auton luvaton käyttöönotto, rattijuopumus ja vamman tuottaminen.

  Kirja ja dvd yhdessä ovat erinomainen perehdytyspaketti nuorille ja opetuskäyttöön.

  Kirja on kirjoitettu tavalla, joka uppoaa niin nuoriin kuin aikuisiinkin. Jopa 10-vuotiaita kirja ja ennen kaikkea lyhytelokuvat esimerkiksi koulukiusaamisesta ja piratismista kiinnostavat suuresti. Tekojen vakavuus ja niiden seuraamukset tulevat konkreettisemmiksi, kun lapsi ja nuori näkee sen, että kovistelu koulun vessassa ja kännykän varastaminen painostuksen alla tai levyjen kopioiminen ansaitsemistarkoituksessa ovat vääriä tekoja ja että niistä saa rangaistuksen... "
  - Opettaja-lehti nro 48/2007
Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 1-10 / 16