Kaikki kirjat

Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 31-40 / 972
 1. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten
  Dan Helenius
  Ne bis in idem innebär i korthet ett förbud mot att behandla samma sak mera än en gång. Förbudet regleras i åtskilliga internationella instrument, däribland Europeiska människorättskonventionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Schengenkonventionen. I den nationella straffprocessrätten kommer förbudet även till uttryck genom läran om brottmålsdomars negativa rättskraft (res judicata).

  I den finska rättshistorian är det svårt att hitta andra rättsliga fenomen som under en lika kort tid gett upphov till lika mycket diskussion och tolkningssvårigheter. Tolkningen av förbudet har i hög grad varit aktuellt sedan Finland år 2009 fälldes i Europeiska människorättsdomstolen för att ha kränkt människorättskonventionens bestämmelser om ne bis in idem. Trots att frågan om brottmålsdomars rättskraft tidigare behandlats av Finlands högsta domstol vid flera tillfällen, gav denna tolkningspraxis upphov till en rad nya problemställningar. Europadomstolens praxis påvisade nämligen att ne bis in idem inte enbart gäller inom en och samma processart (straffprocessen) utan även kan ha en verkan mellan olika processarter (främst straff- och förvaltningsprocess). Därtill har Europadomstolen i flera avgöranden tagit ställning till frågan om de materiella gränserna för förbudets objekt, dvs. vad som ska avses med ”samma sak”. Också EU-domstolen har under 2000-talet gett ett flertal förhandsavgöranden gällande tolkningen av ne bis in idem, med avseende på både nationella och gränsöverskridande förhållanden. Motsvarande frågeställningar har också varit aktuella i bl.a. Norge och Sverige.

  Boken utgör en heltäckande rättsvetenskaplig monografi om den straffprocessuella ne bis in idem-regelns innebörd och tillämpning. I framställningen granskas olika aspekter av ne bis in idem utifrån både de europeiska domstolarnas rättspraxis och finsk rättspraxis.
 2. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Ammattimainen sijoittaminen
  Juha-Pekka Kallunki, Jaakko Niemelä, Minna Martikainen
  Teoksessa kuvataan koko sijoitusprosessi vaihe vaiheelta mukaillen ammattimaisen sijoittajan päätöksentekoa. Sijoittajan tavoiteasetannan ja riskinsietokyvyn tunnistamisesta edetään aina sijoituksen onnistumisen mittareihin saakka.

  Uudistetussa painoksessa on mukana myös arvopapereiden verotukseen liittyvät keskeiset seikat, samoin kuin arvopaperimarkkinoiden keskeiset säädökset.
 3. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Opetustoimen lainsäädäntö 2019
  Opetustoimen lainsäädäntö 2019 sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön.
 4. Tulossa
  Johdatus tiedusteluun ja Tiedustelumenetelmät -paketti
  Johdatus tiedusteluun ja Tiedustelumenetelmät -paketti
  Mikael Lohse, Marko Viitanen, Kosti Honkanen, Marko Meriniemi
  Pakettihinta 219 € sisältää huhtikuussa 2019 ilmestyvän Johdatus tiedusteluun ja syyskuussa 2019 ilmestyvän Tiedustelumenetelmät -teokset.
 5. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2019
  Teokseen on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena.

  Kirjan aihealueet ovat sosiaaliturva, sosiaalihuolto ja -palvelut, kuntoutus, terveystoimi, lääkkeet ja lääketieteelliset tutkimukset, alkoholi, huumausaineet ja tupakointi sekä viranomaiset, rahoitus ja henkilöstö. Lisäksi mukana on muun muassa perhe- ja lapsioikeutta, maahanmuuttajien kotouttamista, opintotukea ja hallinto-oikeutta koskeva keskeinen lainsäädäntö. 

  Lakitasoisen sääntelyn ohella teokseen sisältyy runsaasti asetuksia ja päätöksiä. Teoksen käyttöä helpottaa kattava asiahakemisto.
 6. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Johtaja muutoksen ytimessä Käsikirja uudistumiseen
  Hille Korhonen, Tytti Bergman
  Kahden johtajan omiin kokemuksiin perustuva, organisaation yhteistä uudistumismatkaa etappi etapilta avaava käsikirja.
 7. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  100 faktaa myynnistä
  Katleena Kortesuo, Andrei Koivumäki
  Pelkkää faktaa myynnistä alusta loppuun saakka. Ei jargonia eikä jossittelua.
 8. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Henkilökohtaisen tulon verotus
  Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Matti Myrsky
  Henkilötulovero-oikeuden perusesitys, jonka runsaslukuiset esimerkit konkretisoivat käsiteltäviä kysymyksiä. Kirja soveltuu veroasioiden kanssa ammatillisesti tekemisissä olevien käyttöön sekä vero-oikeuden oppikirjaksi.
 9. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Miljörättens grunder
  Kai Kokko
  Den här boken ger en överblick över miljörättens allmänna läror innefattande de olika sektorerna, så som vattenrätt, miljöskyddsrätt och plan- och byggrätt. Boken beskriver tydligt och koncentrerat bl.a. den centrala begreppsapparaten, de miljörättsliga principerna, de allmänna förbuden samt metoder för förhands- och efterhandsstyrning. I boken beaktas också internationell rätt och EU-rätt till den del de påverkar miljörättens allmänna läror i Finland.

  Boken lämpar sig väl som lärobok i miljörättsliga studier vid universitet och yrkeshögskolor samt t.ex. i miljövetenskapliga och miljöpolitiska studier där man behöver kunskap om miljöreglering. Boken passar också för jurister och tjänstemän som behöver fortbildning angående de allmänna lärorna i miljörätten. Boken ger rikligt med referenser till källor för djupare kunskap inom olika ämnesområden.
 10. Tulossa
  TalentumPro - cover image
  Voittajan strategia Lyhytjänteisyydestä kestävään menestykseen
  Lasse Mitronen, Timo Raikaslehto
  Uudistuminen edellyttää nykyisen ja tulevan liiketoiminnan samanaikaista johtamista. Kirjoittajat haastavat strategisen johtamisen itsestäänselvyydet ja esittelevät käytännönläheisen mallin parempaan strategiseen johtamiseen.
Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 31-40 / 972